Wed05292024

Poslednja izmena:10:45:55 PM

Back REPORTAŽE PRISUSTVOVALI SMO Otvorena XIV Međunarodna konferencija o kulturnom turizmu

Otvorena XIV Međunarodna konferencija o kulturnom turizmu

  • PDF

U organizaciji Svetske asocijacije za kulturni turizam i Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF-a Univerziteta u Novom Sadu, od 28. do 30. oktobra održaće se međunarodna konferencija posvećena kulturnom turizmu– 14th International Joint World Cultural Tourism Conference – “Cultural Tourism: New and Differnent Way”. Učešće na konferenciji je potvrdilo preko 120 učesnika iz 24 države iz celog sveta, a cilj konferencije je da obezbedi forum za međunarodne edukatore, naučnike, istraživače, kreatore politika iz oblasti kulturnog turizma, razmenu iskustava i da se efikasno odrede pravci razvoja kulturnog turizma u budućnosti.

Na svečanom otvaranju ovog skupa, prof. dr Snežana Besermenji, šef katedre za turizam na PMF-u i član organizacionog i naučnog komiteta Svetske asocijacije za kulturni turizam, objasnila je da Svetske asocijacija za kulturni turizam osnovana 2000. godine, a da je Univerzitet u Novm Sadu njen član od 2008. godine. Prof. dr Snežana Besermenji
smatra da Srbija ima izuzetne potencijale za razvoj kulturnog turizma jer ima sadržajnu istoriju, a kao posledica toga i veoma bogato kulturno nasleđe, ali i pored toga, kulturni turizam u Srbiji nije dovoljno zastupljen.
-Mi se moramo ozbiljno pozabaviti ovim turističkim proizvodom jer Svetska turistička organizacija planira da u narednih pet godina to bude jedan od najznačajnijih turističkih proizvoda na svetskom nivou.
Po njenim rečima naše turistčke agencije još uvek nemaju doviljno razvijen receptivni turizam, a da bi se to aktiviralo potrebna je obuka i onih koji rade u turizmu i lokalnog stanovništva i jedna primerena marketinška aktivnost. Predsednik Svetske asocijacije za kulturni turizam - prof. dr Sung-Chae, Jung (Jong Či)
je izjavio da je kulturni turizam jedan od velikih i značajnih svetskih potencijala. Sve zemlje imaju svoju specifičnu kulturu i s tim u vezi i turistička područja, pa tako i Srbija svoju specifičnu kulturu mora razvijati u smeru specifičnog kulturnog turizma. Na pitanje šta bi trebalo učiniti da Srbija bude zanimljivija za kineske turiste, prof. Jung je odgovorio:
-Ovo je moja prva poseta vašoj zemlji i ja u ovom trenutku ne znam mnogo o njoj. Ali ono što je važno to je da naše dve zemlje imaju različite kulture, tako da će naša Asocijacija odigrati značajnu ulogu u povezivanju naše dve države.
Prof. dr Pavle Sekeruš, prorektor za nauku i međunarodnu saradnju Univerziteta u Novom Sadu je konstatovao da je ovo izuzetno značajna konferencija jer je turizam oblik ekonomije bez granica.
-Posledice koje turizam ima na čitavo društvo i ekonomiju su ogromne. Pronaći novi način kako da zemlja i region koji nemaju nekakave bombastične trurističke prednosti, kao što su more, značajni arheološki nalazi, velike muzeje, privuku turiste da dođu upravo ovde. Ova konferencija će dati neke od odgovora koji su to načini da privuče ova vrsta turista. A na pitanje, koliko je specifičnost Vojvodine bitna u razvoju te priče prof. Sekeruš je odgovorio:
-Turisti su u potrazi za specifičnostima „skratili“ distance između zemlja. To u pokret stavlja jednu veliku grupu ljudi koji imaj novac i koji su spremni da ga potroše na nešto što im se čini zanimljivim. Mi moramo da nađemo odgovarajuću ponudu da te ljude privučemo da se zaustave kod nas i da tu potroše novac.
Prof. Sekeruš je takođe naglasio da je Vojvodina specifična u odnosu na ostatak Srbije, ali je slična sa delovima centralne Evrope, Mađarskom, Slovačkom, tako da specifičnost Vojvodine treba pažljivo izgraditi.
Potom je zamenik pokrajinskog sekretara za nauku, tehniološki razvoj i visoko obrazovanje AP Vojvodine prof. dr Goran Stojanović u razgovoru sa predstavnicima medija istakao da Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj uvek prepoznaje ovakve događaje, gde se okupljaju vrhunski naučnici i da finansijski podržava i ovakve skupove, ali i naučnike, profesore i asistente sa svih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, da svoje radove predstave na vodećim svetskim skupovima.
-Prisustvo danas najvažnijih činilaca u ovoj oblasti u Novom Sadu i Vojvodini je veoma značajno za dalji razvoj nauke, ali i turističke prakse, u ovom produčju u kojem imamo šta da ponudimo. Nadam se da će na konferenciji biti konsturkivnih rasprava i da će diskusija dovesti do novih starategija i poboljšati sliku o Vojvodini i njenom turističkom i naučnom potencijalu - izjavio je dr Goran Stojanović.
Prof. dr Neda Mimica-Dukić, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu podsetila je da je ovo druga velika međunarodna konferencija, u roku od mesec dana, koja je vezana za oblast turizma u organizaciji Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
-Prirodno matematički fakultet obično asocira na izučavanje isključivo fundamentalnih prirodnih nauka, međutim, on daleko prevazilazi te okvire, a upravo oblast održivog razvoja turizma, turizam u svetlu svetskih kretanja i tendencija pokazuje koliko razvoj ovih istraživanja na PMF-u bi trebao da budu bitni ne samo za razvoj Pokrajine Vojvodine nego i Srbije. Prof. dr Neda Mimica-Dukić je takođe dodala da je značaj Konferencije ne samo zbog broja učesnika, koje je ona okupila već zbog njene suštine, a to je promocija, očuvanje i poštovanje kulturnih, religijskih razlika i identiteta među narodima.
-Ja se nadam da će i radovi koji budu saopšteni na ovoj konferenciji još više učvrstiti prijateljstva među različitim nacijama jer jedino tako možemo da idemo napred, da čuvamo najveću vrednost naše civilizacije a to je mir - zaključila je dr Neda Mimica-Dukić.
Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin je rekao da će, s obzirom na pozitivne trendove u turizmu u Vojvodini u poslednjih godinu dana, ova konferencija biti dragocena jer ćemo imati prilike da prezentujemo ponudu Vojvodine iz oblasti kulturnog turizma koja je bogata, ali i privilegiju da čujemo iskustva drugih zemlja. Na konferenciji će biti zastupljen rad po sekcijama koje će obuhvatiti sve postojeće oblike kulturnog turizma, od obrazovnog i edukativnog, do vinskog, religijskog ili turizma posebnih interesa. Postojanje kulturnog turizma u našem regionu doprinelo bi bržem razvoju identiteta i imidža Srbije kao turističke destinacije.

Više fotografija možete da pogledate o v d e.
 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com