Thu06202024

Poslednja izmena:11:07:14 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE BSC centar u korak sa EU

BSC centar u korak sa EU

  • PDF

Infоrmаtivni cеntаr zа pоslоvnu stаndаrdizаciјu i sеrtifikаciјu (BSC Infоrmаtivni cеntаr) u Novom Sadu nastao je sa ciljem usaglašavanja infrаstrukturе kvаlitеtа Rеpublikе Srbiје sa vladajućim propisima i standardima Evropske unije. BSC centar je zvanično počeo sa radom 2011.godine i putem raznorodnih seminara, iz оblаsti stаndаrdizаciје i sеrtifikаciје, uticao je na podizanje svestu o potrebi podizanja kvaliteta proizvodnje i proizvoda, u trci za mesto na svetskom tržištu.
Direktorka BSC centra, gospođa Marija Vujaković, kaže da je godina na izmaku, bila jako teška, i da su okolnosti bile takve da je organizacija BSC centra morala u toku godine da se prestrojava u hodu, da bi kraj godine dočekala sa planiranim i očekivanim rezultatima.

-Centar je, koristeći raspoložive resurse, u skladu sa datim mogućnostima, realizovao sve planirane obuke i razvio neke nove. Želja nam je da u 2014. godini nastavimo još većim intenzitetom i nadam se da će početkom pregovora, ljudi postati svesniji činjenice da ćemo u dogledno vreme postati aktivan član EU i shodno tome, morati da poštujemo pravila koja tamo važe. U tom smislu će i naš Centar dobiti na značaju, jer mi organizujemo obuke koje se odnose na povećanje konkurentnosti, na ispunjavanje zahteva naših roba, da bismo mogli da ih plasiramo u EU. Jedinstveno tržište EU ima svoje zahteve i mi moramo da se prilagodimo tim zahtevima i da omogućimo proizvođačima da što jednostavnije ispune te zahteve.
U 2013. godini započet je i jedan novi IPA projekti. Imali smo sreću da smo i u 2013. godini dobili IPA projekat Mađarska-Srbija sa istim partnerom sa kojim smo realizovali projekat u 2012. godini. Projekat je utoliko značajniji što nam omogućava da se prilagođavamo i ubrzano učimo kako da apliciramo i na veće fondove, koji će nam se otvoriti početkom pregovora, od januara 2014. godine.
Uveli smo i neke nove obuke u nameri da pratimo globalne trendove i imajući na umu značaj očuvanja životne sredine i ublažavanje efekata klimatskih promena i sve većeg značaja uštede energije kod nas. BSC Informativni centar je razvio i obuku za referente energetske efikasnosti namenjenu svim stručnjacima i rukovodiocima koji se bave ovom oblašću.
Druga novina je seminar Upravljanje otpadom. Kako tehnologije napreduju one ostavljaju određeni tehnološki balast. S jedne strane idemo na povećanu produktivnost, a sa druge strane raste otpad, koji nanosi veliku štetu ekologiji, planeti, na kraju krajeva i nama samima. Seminar je koncipiran na zahtevima standarda ISO 14001.
Obuke koje se odnose na upravljanje bezbednošću hrane su postale standardne. Vojvodina je poljoprivredno-agrarani region Srbije i Evrope, i poljoprivredno-prehrambena proizvodnja je ta kojoj treba posvetiti posebnu pažnju. Dostigli smo već značajno visok nivo u promovisanju HACCP administratora, osoba koje u jednoj prehrambenoj industriji treba da vode računa o HACCP sistemu, odnosno o sistemu proizvodnje bezbedne hrane za potorošače. Takođe, vezano za HACCP je i FSSC 22000, relativno novi integrisani sistem u proizvodnji hrane, bez kojeg ne postoji mogućnost bitisanja na evropskom tržištu. To je sistem koji bukvalno obuhvata sve: „od njive do trpeze“. Svi ti sistemi se nadovezuju na opšte poznati sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, koji je osnovni standard, a sve ostalo se nadograđuje na njega.
Organizovane su i obuke koje se odnose na tehničke proizvode tj. usaglašavanje tehničkih proizvoda u skladu sa zahtevima evropskih direktiva ili CE označavanja. Nadam se da će 2014. godina i sve reforme koje se na državnom nivou predviđaju, podstaći reindustijalizaciju i industrijsku proizvodnju tehničkih proizvoda, onu proizvodnju po kojoj je nekada Vojvodina bila poznata, i u kojoj je Vojvodina imala 30% učešća na državnom nivou. Ako se to desi, CE označavanje tehničkih proizvoda doći će do punog izražaja, i potreba za takvim obukama će biti još više iskazana.
Poslovno ponašanje je vrlo simpatičan seminar, koji mi zovemo „lepo i korisno“ jer, bilo koju aktivnost da radite, bilo kojom delatnošću da se bavite, suočeni ste sa problemom kako nastupiti prema drugoj strani sa kojom želite da radite, ili kako razgovarati sa konkurencijom, kako doći do ugovora, koji su to potrebni zahtevi za članove nekog tima, kako na kraju krajeva, u vašoj organizaciji uspostaviti timski rad, kako prepoznati lidera u vašoj organizaciji. Na ovom seminaru se bavimo i psihologijom rada i načinima pregovaranja, komunikacije.
U našem okruženju ukorenjen je stav: „Šta ja to treba da učim, ja to sve znam“, a de facto niko nije potkovan u svemu. Uvek ima nešto novo što treba da naučimo. Zato bi poruka iz naše organizacije bila da ko nije spreman da ulaže u učenje neće moći da opstane. Iz dana u dan, iz minuta u minut, suočeni smo sa novim tehnologijama, a brzina je ta koja nas čini konkurentnim. Ukoliko ne reagujemo dovoljno brzo, konkurencija će nas potisnuti. Svakodnevno se u svetu, nauci i tehnologiji događaju nove stvari i ko je brži da te nove stvari primeni, taj pobeđuje. Mi težimo za nečim novim, da ostvarimo nešto više, i usput obezbedimo održivost svega toga. Priča je vrlo komplikovana i kompleksna, ali ukoliko nismo spremni da ulažemo u ljude nećemo učiniti ništa. To je poruka koju mi stalno šaljemo iz našeg Centra, da stalno mora da se uči, bez obzira koje iskustvo imamo iza nas. Ono može da nam pomogne da ovo novo jednostavnije prihvatimo i primenimo.
Druga poruka odnosila bi se na konstataciju da posao čine ljudi, i da bez njih, bez iskrene, prave motivacije ljudi sa kojima radimo, nema uspešnog savladavanja prepreka. Nije dobro ni ovde kod nas, a i evropljani su suočeni sa svojim problemima samo na drugom nivou, ali za svaki problem postoji rešenje ukoliko smo spremni bezrezervno da ga rešimo i ako imamo dobar saradnički tim - zaključila je gospođa Marija Vujaković.
BSC centar će sredinom marta 2014. godine obeležiti godišnjicu organizovanjem stučne, naučne konferencije pod nazivom KOR (Konkurentnost i održivi razvoj), sa željim da to preraste u tradiciju, a teme konferencije će se odnose na konkurentnost privrede i održivi razvoj.
U 2013. godini urađen je redizajn sajta ove organizacije www.bsc.rs, na kojem se mogu naći sve potrebne informacije o seminarima, kako i prijavljivanje i svi vidovi komunikacije. Sajt je dvojezičan, na srpskom i engleskom jeziku, i jedan od prioriteta za narednu godinu jeste mogućnost obuke i na engleskom jeziku i ukoliko za to bude interesovanje, na jezicima nacionalnih zajednica u Vojvodini.
Gospođa Vujaković je na kraju svim sadašnjim i budućim korisnicima Centra, kao i svim građanima Srbije, poželela Novu 2014. godinu bolju, srećniju, zdraviju i uspešniju od odlazeće, u nadi da ćemo se na istom mestu sresti dogodine i da će Centar imati čime da se pohvali.
 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com