Tue05172022

Poslednja izmena:09:33:07 AM

Back KULTURA KULTURNA BAŠTINA Stejpan Han, vizionar i erudita

Stejpan Han, vizionar i erudita

  • PDF

Poslednje četiri godine Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike (CNTI) Novi Sad, na manifestaciji „Dani informatike u školama Vojvodine 2013“, za promociju i primenu informacione tehnologije, najuspešnijoj školi u Vojvodini, dodeljuje nagradu koja nosi ime prof. Stjepana Hana?

Ko je Stjepan Han?
Profesor dr Stjepan Han (1907-1995), inženjer elektrotehnike, kibernetičar, erudita, jedan od tvoraca informatike kao predmeta, pre svega na visokoobrazovnom nivou.
Autor je velikog broja naučnih radova, članaka, referata, studija, monografija i knjiga iz oblasti informatike, kibernetike i organizacije rada.
Prof. dr Stjepan Han je po zavšetku osnovne i srednje škole, upisao Tehnički fakultet i paralelno, Muzičku akademiju. Studije je završava 1930. godine i dobija diplomu elektromašinskog inženjera.
Bio je učesnik u partizanskom pokretu. Posle drugog svetskog rata bio je visoki državni službenik. Po oslobiđenju dobio je mesto direktora elektana u Zagrebu, a 70-tih godina prošlog veka, predsedava Prvim svetskim kongresom energetičara u Jugosalaviji. Već tada ukazuje na potrebu štednje neobnovljivih izvora energija i okretanje obnovljivim izvorima energije
Od tadašnjeg političkog vrha, Stjepan Han dobija zadatak da izradi projekat skraćenja radne nedelje, sa šest na pet radnih dana. To je tako stručno uradio da zahvaljujući njegovom projektu ni jedan ekonomski pokazatelj (produktivnost, ekonomičnost itd) nije opao.
Prof. Han je 1962. godine bio izabran za redovnog profesora Ekonomskog fakulteta u Subotici, gde je radio najveći deo svoga života. Na njegovu inicijativu se u nastavne planove svih smerova tog Fakulteta uvode predmeti iz oblasti informatike i kibernetike, a formira se i smer za informatiku.
U ono vreme Zavod nabavlja jedan od najvećih računara u Vojvodini, koji je radio više od desetak godina, pružajući usluge i van Vojvodine, pa i van Srbije. Izradio je idejni koncept informatizacije Vojvodine, polazeći od mreže većih i manjih računara, spojenih na „osovinu“ Subotica, Novi Sad, Pančevo, sa centralnim računarom u glavnom gradu Pokrajine. Svoj stručni autoritet u zemlji i inostranstvu, koristio je za razvoj vojvođanske informatike, pa se smatra za jednog od osnivača informatike u Vojvodini.
U informatici je bio je takav vizionar da je već tada shvatio koliko se, uvođenjem informacione tenologije, društvo menja.
Veliki deo svog radnog veka proveo je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, a bio je počasni doktor Univerziteta u Novom Sadu.
Najveći deo svog rada posvetio je obrazovanju mladih, ostavljajući neizbrisiv trag, pre svega u oblasti nauke o radu, organizacionih nauka i informatike.
Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike (CNTI), plaketom “Prof. Stjepan Han” školama u procesu informatizacije, je skroman doprinos da se ime i delo pionira informatike u Srbiji otrgne od zaborava.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com