Wed05292024

Poslednja izmena:10:45:55 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE PMF Departman za matematiku i informatiku: Kraljica nauke-matematika pomaže industriji

PMF Departman za matematiku i informatiku: Kraljica nauke-matematika pomaže industriji

  • PDF

Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, domaćin je 99-te Evropske studijske grupe za rešavanje aktuelnih problema koji se javljaju u industriji. Ovaj skup se održava od 3. do 7. februara 2014., u saradnji sa Evropskim konzorcijumom za matematiku u industriji (European Consortium for Mathematics in Industry), sa ciljem interaktivnog povezivanja akademskog znanja i potreba privrede odnosno, razmene znanja i ideja između matematičara i industrije. To je pokušaj da se na inovativan način pomogne unapređenje poslovanja u gotovo svim oblastima privređivanja.

Ovaj skup je okupio sledeće kompanije: “Uljarice-Bačka” d.o.o, Credit Agricole banka Srbija, Infora Research Group, ОТP banka Srbija, Komercijalna banka i Pekara “Milan”, dok će akademsku stranu rešenja tražiti 50-tak matematičara iz Srbije, Austrije, Mađarske, Poljske, Bugarske i Makedonije.
Dr Nataša Krejić, redovni profesor PMF-a u Novom Sadu, ispred organizatora ovog skupa ističe da je ovaj važan susret privrede i matematike koji se prvi put organizuje u našoj zemlji, iako je to u svetu već duži niz godina ustaljena praksa (od 1968. godine).
-Imamo šest kompanija koje će izložiti neke svoje probleme, a prisutni matematičari će pokušati da reše te probleme, da unaprede njihove realne procedure. Takva saradnja do sada nije postojala i ovo je prvi pokušaj da to zaživi - rekla je dr Krejić i objasnila da matematika može da pomogne na razne načine. -Matematičari pokušavaju da naprave matematički model problema koji im je dat i rešavanjem tog modela dobijaju određene rezultate koji su najčešće bolji od onih dobijenih na empirijski način.
Svoju primenu matematika je našla u inženjerstvu, farmaciji, medicini, javnom sektoru, poljoprivredi, telekomunikacijama, saobraćaju, finansijama, bankarstvu i drugim oblastima. Primene matematike su veoma brojne i u nekim visokotehnološkim industrijama poput dizajniranja novih materijala ili konstruktivnom dizajnu. Danas se sve više primenjuju simulacije umesto testiranja i eksperimenta, čime proces postaje brži i efikasniji, a to je sve zasnovano na matematici.
Odziv privrednih subjekata prilikom ovog prvog pokušaja saradnje je zadovoljavajući. Odazvalo se šest različitih kompanija koje su pred matematičare postavile šest različitih problema.
-Došle su tri banke sa svojim vrlo konkretnim problemima, jedna start up kompanija koja ima vrlo interesantan problem vezan za logistiku, a pekara „Milan“, došla je sa problemom iz njihovog svakodnevnog poslovanja, o optimalnom vremenu odmrzavanja zamrznutih proizvoda od testa, podatak koji se nalazi na deklaraciji svakog njihovg proizvoda. Preduzeće „Uljarice-Bačka” d.o.o koje se bavi trgovinom poljoprivrednim proizvodima postavilo je problem optimizacije njihovog portfolija proizvoda - precizirala je dr Krejić.
Za mnoge bauk ili teško savladiva prepreka, matematika je definitivno nauka bez koje se danas ne može.
-Matematičari vole da kažu da je matematika kraljica nauka i postoji neko mišljenje da se napredak i razvijenost neke nauke meri time koliko je u njoj prusutna matematika. Matematika je pre svega teorijska disciplina sa velikim potencijalom za primenu u drugim naukama. Na Prirodno-matematičkom fakultetu Departman za matematiku i informatiku studijski smer za primenjenu matematiku godišnje upisuje 50 studenata master studija koje omogućavaju sticanje fundamentalnih matematičkih znanja, mogućnost njihove primene i veštine matematičkog modelovanja za analizu pojava u finansijama, ekonomiji i industriji. Osim toga, PMF i Departman za matematiku i informatiku je povezan sa svetom, učestvujemo u raznim projektima, imamo razmene studenata, članovi smo Evropskog konzorcijuma za primenu matematike u industriji, a nastavni program je u potpunosti usklađen sa evropskim standardima u toj oblasti - zaključila je prof. dr Nataša Krejić.

Više fotografija možete da pogledate o v d e.
 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com