Wed05292024

Poslednja izmena:10:45:55 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE FTN predstavio rezultate IPA prekograničnog projekta sa segedinskim univerzitetom

FTN predstavio rezultate IPA prekograničnog projekta sa segedinskim univerzitetom

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 10
  • Sledeća

Fakultet tehničkih nauka, u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine, je u u četvrtak, 20. marta 2014. godine, u prostorijama Privredne komore Vojvodine, predstavio ostvarene rezultate IPA prekograničnog projekta Mađarska-Srbija pod nazivom “Zajednički razvoj studijskih programa i obrazovnih materijala za energetiku i procesnu tehniku na nivou master studija - Joint development of curricula and teaching materials of mechanical engineer on MSc Level”.

Projekat „Zajednički razvoj studijskih programa i obrazovnih materijala za energetiku i procesnu tehniku na nivou master studija“, između ostalog, imao je za cilj da stvori osnove za obrazovanje kadrova za uspostavljanje, vođenje, upravljanje i odražavanje novih tehologija u procesnoj industriji.
Jedan od osnovnih zaključaka je da institucije visokog obrazovanja inženjerskih struka treba brže da reaguju na brzi tehnološki razvoj, kao i da usklade svoje obrazovne programe i istraživački rad sa najnovijim kretanjima i inovacijama u oblastima interesa. Industrijski razvoj regiona sa obe strane granice Mađarska - Srbija uslovljen je izgradnjom ljudskog kapitala i direktno zavisi od rezultata rada visokoškolskih institucija.
Imajući u vidu pomenute izazove, partneri u ovom projektu, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i Univerzitet u Segedinu, su blisko sarađivali pri razvoju, akreditaciji (Segedin) i reakreditaciji (Novi Sad), kao i u sprovođenju novih studijskih programa na master nivou. Osnovni cilj projekta je bio da zainteresuje više ljudi da upišu studije iz oblasti energetike i procesne tehnike.
Novi studijski program je modernizovan i praktično orijentisan u cilju zadovoljavanja potreba studenata na oba univerziteta. Ovaj cilj će biti ostvaren kroz moderan, kvalitetan studijski program koji je razvijen na oba univerziteta, kao i visoko kvalitetan studijski materijal – knjige u štampanoj i elektronskoj formi.
Trojezični internet portal je takođe u fazi razvijanja, gde će članovi tima, osoblje i studenti moći da razmenjuju informacije i nastavni materijal.
Nova laboratorijska oprema u vidu kalorimetra će omogućiti studentima FTN-a da dobiju praktična znanja, a nastavnom osoblju eksperimentalne rezultate koji će omogućiti kvalitetniji naučno istraživački rad.
Dugoročno gledano, poboljšan studijski program u Novom Sadu i novi studijski program u Segedinu će omogućiti lakše zapošljavanje budućih inženjera, koji će dobiti obrazovanje iz novih, održivih i obnovljivih tehnologija kao i tehnologija energetske efikasnosti i najsavremenijih naučnih saznanja, što će zainteresovati veći broj mladih da upišu studije.
Osim toga, jedan od ciljeva je i razvijanje saradnje i veza između visokoškolskih institucija u regionu putem elektronskih medija, konferencija i radionica.
Na konferenciji koja je održana (20.03.2014. prezentovan je novi studijski program i nastavni materijali, a radionici su prisustvovali i eminentni stručnjaci iz industrije.
Više informacija o projektu možete pronaći na www.devmecur.com.


 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com