Tue06252024

Poslednja izmena:11:07:14 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Ivana Đurica: Fond Evropski poslovi za bolje korišćenje šansi koje nude fondovi EU

Ivana Đurica: Fond Evropski poslovi za bolje korišćenje šansi koje nude fondovi EU

  • PDF

Ivana Đurica, pomoćnik direktora za evropsku saradnju Fonda "Evropski poslovi" AP Vojvodine, potpisnik je memoranduma o saradnji Fonda sa Privrednom komorom Vojvodine, u cilju nastavljanja podizanja kapaciteta Pokrajine, ali i Republike Srbije, za što bolje korišćenje šansi koje pružaju fondovi EU, a koji se u narednom periodu fokusiraju svojim značajnim delom na mala i srednja peduzeća.
Ivana Đurica je objasnila da to u praksi znači da će Fond “Evropski poslovi” nastojati da, pre svega, obuči što više preduzetnika, što više malih i srednjih preduzeća i da ih osposobi za pisanje projektnih predloga i implementaciju istih tih projekata koji se finansiraju iz fondova EU.

-Fond "Evropski poslovi" ima za cilj da prati dinamiku procesa evropske integracije naše zemlje u smislu podizanja administrativnih i institucionalnih kapaciteta i Pokrajine i šire, s obzirom da su u saradnju uključene i opštine iz centralnih delova Srbije, a sve u cilju boljeg napretka naše zemlje na putu ka Evropskoj uniji. U tom smislu Fond "Evropski poslovi" informiše sve zainteresovane strane, u koje se ubrajaju pre svega pokrajinske institucije, opštine, javna preduzeća itd., o mogućnostima koje nam pruža EU u smislu postojanja evropskih fondova, u okviru kojih se može aplicirati sa projektima i time privući sredstva koja nam EU nudi i doprineti opštem boljitku našeg društva.
Takođe, istakla je ona, informisanje podrazumeva obuke na svim nivoima, na pokrajinskom i lokalnom. Fond obučava sve zainteresovane strane, priprema se trenutno za obučavanje 346 osnovnih škola u Vojvodini, nakon čega će pristupiti obučavanju srednjih škola, vezano za unapređenje svih kapaciteta, u smislu da se napravi takva klima, da svaka institucija, preduzeće, lokalna samouprava u Vojvodini ima svoje ljude koji su obučeni za pisanje projekata i za uključivanja u proces evropskih integracija.
Trenutno postoje dva nova programa EU, koja su namenjena malim i srednjim preduzećima. Program “Kosmaj”, čija je vrednost 2,3 milijarde evra, ima za cilj da se svake godine pomogne 40.000 evropskih preduzeća, da se stvori ili spasu postojećih 30.000 radnih mesta i da lansira oko 1.200 novih proizvoda, usluga ili procesa.
Drugi program “Horizont 2020” vredan je 79,4 milijarde evra i namenjen je inovacijama, stumulacijama i istraživanju, a jedan njegov deo je takođe namenjen malim i srednjim preduzećima, te je s toga veoma interesantan za njih.
Učešće pokrajinskih institucija u evropskim projektima u prethodnom programskom periodu je bilo veoma značajno i postojala je tendencija rasta koja se i dalje nastavlja. U narednom periodu postoji mogućnost uključivanja novih subjekata, kao što su mala i srednja preduzeća, koja u prethodnom periodu nisu imala prilike da učestvuju, sada se za njih otvaraju nove šanse koje će doprineti većem i boljem učešću naših institucija i većoj apsorciji sredstava od strane EU - između ostalog rekla je Ivana Đurica.
U perspektivi, pošto je neophodan kontinuirani proces edukacije kadrova, i s obzirom da će postojati velika zainteresovanost i potreba za kadrovima koji se bave procesom evropskih integracija, planira se podizanje edukacije na viši nivo, kako bi ojačali naše institucije.
Ivana Đurica je naglasila i izuzetnu saradnju Fonda "Evropski poslovi" sa Univerzitetom u Novom Sadu, i to kako u oblasti projekata tako i u oblasti radne prakse. Saradnja se sada proširuje i na privatne fakultete, a sve u cilju podizanja kapaciteta našeg društva za praćenje savremenih trendova u saradnji i poslovanju sa EU.
 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com