Wed05222024

Poslednja izmena:12:23:40 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE FIMEK akreditovao tri nova kursa za edukaciju nastavnika osnovnih i srednjih škola

FIMEK akreditovao tri nova kursa za edukaciju nastavnika osnovnih i srednjih škola

  • PDF

Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu osim što ove godine uvodi dva nova nastavna programa: ekologiju i informatiku, u okviru Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment (FIMEK), otvorio je novu dimenziju svojih aktivnosti – kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i u Zavodu za unapređivanja obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije, akreditovao je tri kursa za nastavnike u osnovnim i srednjim školama.


U Srbiji ima oko 2.000 osnovnih i srednjih škola, u kojima radi čitava armija nastavnog kadra. Samo institucije koje akredituju svoje kurseve kod države stiču pravo da drže te kurseve. Funkcija kurseva je da obaveže nastavnike na njihovo pohađanje, kako bi sakupili određen broj bodova, i da bi sačuvali svoju licencu,
FIMEK kao nedržavna institucija se na ovaj način uključio u jedan veoma kvalitetan i značajan posao i proces u Republici Srbiji, a to je permanentno obučavanje i jačanje nastavnog kadra osnovnih i srednjih škola za potrebe države, kao i potrebe osnovnog i srednjeg obezovanja.
FIMEK nudi su tri licencirana, na dve godine (za školsku 2014/15. i 2015/2016. godinu) akreditovana kursa, čija realizacija počinje od ove godine.
Prvi kurs novi naziv: Moodle-servis za elektronsko učenje, obučavaće naše nastavnike kako da implementiraju elektronsko učenje u osnovne i srednje škole, upravo iz tog razloga što FIMEK od ove godine akreditovao i studijski program - informatiku i školovaće buduće informatičare i softverske inženjere, i samim tim ovaj fakultet je kompetentan da radi tako odgovoran posao.
Drugi kurs: Ključne komunikacione veštine u engleskom jeziku, potrebne za razvoj karijere, odnosi se na korišćenje znanja iz poslovnog engleskog jezika.
Treći kurs sa aktuelnom tematikom - Biznis plan u funkciji razvoja preduzetništva u srednjim školama.
-Sve navedeno potvrđuje da je FIMEK uspešno prošao ocenu državne komisije koju formira Ministarstvo prosvete, a pri Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, i onih institucija za potrebe države, za potrebe osnovnih i srednjih škola, koje imaju bazu akreditovanih kurseva i samo ti kursevi mogu da se drže po osnovnim i srednjim školama za potrebe naših nastavnika - rekao je prof. dr Dragan Soleša, dekan Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, Univerziteta Privedna akademije u Novom Sadu.
 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com