Sat06152024

Poslednja izmena:12:30:30 PM

Back KULTURA Klubovi Klaster puteva kulture – kulturna novost

Klaster puteva kulture – kulturna novost

Klaster puteva kulture (Rige od Fere 4, Beograd), je udruženje koje za svoj primarni cilj ima promovisanje Srbije i Balkana kao kulturno-turističkog proizvoda, kroz specifične rute: Putevima zmajeva, Putevima rudarstva, kao i najaktuelnijom - Putevima Tesle.
Za relativno kratko vreme (osnovano avgusta 2013.), uspelo da okupi više od 40 institucija kulture, turističkih organizacija i agencije, privrednika i fakulteti (ETF i Univerzitet Singidunum u Beogradu, FTN u Novom Sadu, Departman za turizam Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Elektronski fakultet u Nišu).

Klaster puteva kulture se izdvaja od sličnih udruženja po modelu po kome posluje: sve članice odlučuju o radu klastera, o sudbini klastera; klaster ima svoju Skupšinu, Upravni i Nadzorni odbor; i svako ko je član klastera ima podjednako pravo da predlaže, da zarađuje, doprinosi i učestvuje u aktivnostima; i, ono što je najvažnije, svima su vrata otvorena.
-Svi smo motivisani da zajedno radimo. Nema glavnog i odgovornog - kaže
Manuela Graf, generalni menadžer Klastera puteva kulture. Po njenim rečima, klaster funkcioniše tako da nema zaposlenih.
-Svako ko doprinosi radu klastera ima procenat od toga i na taj način se trudimo da motivišemo sve članice klastera, da ko god želi da se uključi, to može i da učini. Do sredstava za sada, dolazimo putem sponzora, donatora, kroz konkurse za projekte, i onaj ko je to vodio dobija 10%, bez obzira da li dalje učestvuje u realizaciji aktivnosti za koja su sredstva namenjena ili ne, tako da su svi podjednako zainteresovani.
Svim svojim članovima Klaster puteva kulture daje svu moguću konsutantsku pomoć za kreiranje raznih proizvoda. U trenutku kad se proizvod kreira, a agencije iz klastera prodaju taj proizvod, a u sklopu turističkog aranžmana, procenat od prodaje aranžmana (npr. Na putevima Tesle, Putevima zmajeva ili Putevima rudarstva), vraća se klasteru za dalja ulaganja u projekat.
Takođe, procenat od suvenira koje kreiramo u okviru ruta, vraća se za dalja ulaganja u projekat i moj cilj je da za pet godina klaster bude samoodrživ u potpunosti, da ne zavisi ni od donacija, ni od sponzorstava, ni od evropskih fondova, da sve to dođe kao pride, a da klaster bude samoodrživ, kada je u pitanju ceo system - rekla je Manuela Graf i objasnila da su svi članovi klastera motivisani da grade mrežu unutar klastera i da dopinose njegovom radu.
Kao primer navela je Tesla dan koji zajednički organizuju Turistička organizacija Niš, Elektronski fakultet u Nišu i Univerzitetska biblioteka “Nikola Tesla”. Ali, u tromesečnoj fazi pregovora, centrala klastera je intervenisala, i bila prisutna na svim dogovorima sa Jugoistok d.o.o., da se hidroelektrana “Sveta Petka” otvori za javnost, dok nije postignut zadovoljavajući dogovor. Kao plod istog pregovora, biće potpisan i ugovor između Muzeja u Leskovcu i Elektrodistribucije u Leskovcu, da i stogodišnja hidroelektrana “Vučjanka” kod Leskovca bude otvorena za javnost.
Načinom poslovanja, kao i oživljavanjem zapostavljenih tema (ličnosti, događaja, istorijskih činjenica), i njihovim osvetljavanjem na jedan drugačiji i savremen način, Klaster puteva kulutre predstvalja novinu i izazov za sve one kojima je stalo da se kulutrno nasleđe posmatra kao deo evropske kulturne baštine.
 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com