Wed05222024

Poslednja izmena:12:23:40 PM

Back TURIZAM TURISTIČKE ORGANIZACIJE Opština Irig beleži rast noćenja turista

Opština Irig beleži rast noćenja turista

  • PDF

U Opštini Irig, u odnosu na 2009. godinu, kada je ostvareno nešto više od 70 hiljada noćenja, u 2013 godini broj noćenja je porastao na više od 90. hiljada. Ovom rastu svakako su doprinele poslednje investicije Promont Grupe, Vinarije Kovačević, Atos Fruktuma, kao i drugih privatnih investitora, koji su prepoznali potencijale za razvoj turizma i u poslednjih 5 godina uložili velike napore i sredstva u razvoj turističkih kapaciteta.

U istom periodu, u AP Vojvodini je takođe zabeležen trend povećanja noćenja sa 750 na 930 hiljada, dok su se na republičkom nivou ostvarena noćenja kretala između 6,4 i 6,7 miliona po godini.
Opština Irig sa svojim kapacitetima može ostvariti više od 350.000 noćenja turista, što je 4 puta više od trenutne popunjenosti kapaciteta. Ležajevi su različite kategorije. Raspoređeni su po različitim cenovnim nivoima i kreću se od 550 dinara na više u domaćoj radinosti, pa do kvalitetnijeg i skupljeg smeštaja u luksuznim sobama novoizgrađenog hotela u Vrdniku. Nezvanične informacije ukazuju da je popunjenost kapaciteta veća od prikazanog stanja, ali podaci koji se evidentiraju u opštinskoj službi putem plaćenih boravišnih taksi ukazuju na drugačije stanje. Boravišna taksa je određena Opštinskom odlukom i iznosi 70 dinara po prenoćištu, što prema prijavljenom broju noćenja iznosi oko 6 miliona dinara ostvarenih naplatom boravišnih taksi. Ovaj iznos, na godišnjem nivou pokriva troškove rada Turističke organizacije, razvoja, nastupa na sajmovima, organizaciju manifestaacija, ulaganja u turističku infrastrukturu i slično.
U toku 2014 . godine zabeležena je jako loša naplata boravišnih taksi. Za prvih 5 meseci godine naplaćeno je oko 500.000 dinara što je, pet puta manje od proseka. Od navedenog iznosa oko dve trećine je uplaćeno od strane novoizgrađenog hotela Premier Aqua, što znači da je procenat naplate na još manjem procentu u odnosu na prethodne godine.
Projekcija Turističke organizacije Opštine Irig je da se u Opštini realno ostvari oko 100.000 noćenja, a da bi bez velikih ulaganja u turističku signalizaciju, proširenje sadržaja za rekreaciju i organizovanje turističkih izleta u Nacionalnom parku, taj iznos mogao da bude 150.000 noćenja. Dva puta veći ostvareni prihod bi u velikoj meri omogućio ozbiljnija ulaganja u infrastrukturu, kreiranje novih turističkih proizvoda i efikasniji marketnig i promociju.
Turistička organizacija Opštine Irig poziva predstavnike domaće radinosti i ostale turističke subjekte koji nude prenoćište gostima, da radi zajedničkog razvoja revnosnije ispunjavaju obaveze naplatei uplate boravišnih taksi.
TOO Irig takođe najavljuje da će u narednom periodu statistički obrađivati podatke i promovisati smeštajne kapacitete i turističke subjekte koji maksimalno ispunjavaju svoje obaveze. S druge strane, informacije koje se odnose na rad Turističke organizacije objavljivaće se i biće dostupne zaiteresovanim turističkim delatnicima i javnosti.
 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com