Sun05262024

Poslednja izmena:02:40:23 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Kratka biografija laureata priznanja ''Dr Zoran Đinđić''

Kratka biografija laureata priznanja ''Dr Zoran Đinđić''

  • PDF

Dr Dejan Orčić je rođen 1980. godine u Subotici. Osnovne studije hemije – smer diplomirani hemičar, završio je 2003. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu (Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine), sa prosečnom ocenom 10.00. Iste godine je dobio nagradu za najboljeg studenta Prirodno-matematičkog fakulteta i najboljeg studenta Univerziteta u Novom Sadu.
U toku studiranja je dobio nagrade od Vlade Republike Srbije i Kraljevine Norveške za 500 najboljih studenata. Doktorsku disertaciju je odbranio 2010. godine na istom fakultetu.
U februaru 2011, izabran je u zvanje docenta. Pored tri dodeljena kursa: Osnovi biohemije, Biohemija, Ekološka biologija, uvodi još tri kursa na osnovnim i master studijama: Biohemija hrane, Metode tečne hromatografije u biohemiji i Gasnohromatografska analiza prirodnih proizvoda.

Dejan Orčić ima ukupni indeks naučne kompetencije od 209,2. Do sada je objavio 22 naučna rada u međunarodnim časopisima sa impakt faktorom (impact factor). Zbir impakt faktora časopisa ranga M21, M22, M23 iznosi ukupno 57,45 i ima ostvarenu citiranost od 205 citata i 25 samocitata.
Aleksandra Vejnović je rođena 1989. godine u Novom Sadu, gde je stekla najveći deo svog obrazovanja. Medicinski fakultet, smer integrisanih akademskih studija medicine, završila je u avgustu 2014, prosečnom ocenom 10.00.
Period njenog studiranja, nije obeležilo učenje samo iz knjiga. Uključivanjem u Savez studenata, stekla je važno organizaciono iskustvo. Bila je predsednik Naučne sekcije Saveza studenata i član tima za nauku Organizacionog odbora međunarodnog kongresa studenata biomedicine. Organizovala je 9 studentskih kongresa, među kojima je najveći okupio oko 800 učesnika. Organizovanjem niza predavanja na temu metodologije naučnoistraživačkog rada i naučnih skupova, pokušala je zajedno sa svojim kolegama da unapredi naučni rad među studentima.
I sama se bavi naučnim radom. Autor je pet naučnoistraživačkih radova iz oblasti histologije placente i patofiziogije stresa, koje je prezentovala u zemlji i inostranstvu i dobila nekoliko nacionalnih i internacionalnih nagrada. Iz iste oblasti je odbranila svoj diplomski rad. Organizacione sposobnosti je unapredila i učestvujući na Festivalu nauke i Noći istraživača. Sa ciljem stručnog usavršavanja, boravila je na klinikama u Moskvi, Segedinu, Belo Horizonteu i Parizu. Godinu dana radila je u nastavi na Zavodu za anatomiju kao student demonstrator. Stipendista je Fonda ,,Slađana Đorđević", Univerziteta u Novom Sadu, Ministarstva obrazovanja i Ministarstva sporta i omladine. Trenutno je student doktorskih studija Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i stažista u Domu zdravlja.
Sonja Antonić je rođena 1984. godine u Zrenjaninu. Diplomu master profesora filozofije, stekla je u julu 2014, na novosadskom Filozofskom fakultetu, odbranovši master rad na temu „Bioetika pristojnog društva“, sa najvišom ocenom.
Za oblast bioetike zainteresovala se tokom druge godine redovnih studija, te je i na osnovnim studijama diplomirala na bioetičkoj temi. Nakon diplomiranja učestvovala je na nekoliko međunarodnih bioetičkih skupova u zemlji i regionu, gde je imala zapažena izlaganja. Objavila je nekoliko stručnih naučnih radova iz oblasti filozofije i bioetike. Učestvovala je i na nekoliko filozofskih i bioetičkih tribina. Njen master rad, rezultat je dugogodišnjeg rada na različitim filozofskim i bioetičkim temama.
Pored bioetike i etike, zanimaju je i politička filozofija, te filozofija uma i filozofija prirode.
Član je Bioetičkog društva Srbije i jedan od osnivača Srpskog udruženja za filozofsku praksu, a trenutno osniva Bioetičko društvo Zrenjanina.
Radila je kao profesor filozofije i logike u srednjim školama u Novom Bečeju i Sečnju.
 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com