Wed05222024

Poslednja izmena:12:23:40 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE FIMEK se kvalitetom nametnuo u svim segmentima obrazovanja

FIMEK se kvalitetom nametnuo u svim segmentima obrazovanja

  • PDF

Poslednjeg dana minule 2014. godine na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, održana je završna svečanost. Dekan FIMEK-a, prof. dr Dragan Soleša, prisutne je podsetio da su i na ovaj način želeli da zaokruže kalendarsku godinu, ali i da ukažu na pravce budućeg delovanja, kada je u pitanju ovaj Fakultet. A po rečima dr Soleša, sa postignutim rezultatima u toku 2014. godine i studenti i nastavnici imaju čime da budu zadovoljni:

-Posebno bih naglasio neke ključne segmente u kojima smo postigli vanserijske rezultate u odnosu na druge fakultete. Izdvojio bih dobijanje akreditacija za tri kursa za stručno usavršavanje nastavnika osnovnih i srednjih škola, u toku naredne dve školske godine. Značajno je da osim edukacije nastavnika osnovnih i srednjih škola i dodeljivanja licenciranih sertifikata sa određenim brojem bodova (neophodnih za očuvanje licence nastavnika osnovne i srednje škole, dobijene uz saglasnost Ministarstva prosvete i Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja), obezbedili smo da kursevi budu besplatni, što je jedinstveno na prostoru AP Vojvodine, a verovatno i Srbije.
Doktor Soleša naglašava da će Fakultet i dalje insistirati na jačanju partnerskih odnosa sa vladinim institucijama, Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje i Centrom za razvoj i primenu nauke i tehnologije, te realizaciji manifestacija kao što su „Dani informatike u školama Vojvodine“ i „Energija je svuda oko nas“ (29. januara 2015. godine) i napominje:
-Sve akcije i manifestacije sprovedene sa našim studentima, kao i sa učenicima osnovnih i srednjih vojvođanskih škola, naišle su na veliki odjek i imale su veliki odziv. To smo shvatili kao veliko priznanje naših krajnjih korisnika, osnovaca, srednjoškolaca, ali i samih škola. Mi smo prisutni u svakoj srednjoj školi u AP Vojvodini, pokušavamo da se naše aktivnosti ne svedu na puku informaciju o tome šta je to što mi nudimo, već pokušavamo da izgradimo partnerski odnos sa obostranim interesom, sa svakom od tih institucija, u čemu u dobroj meri i uspevamo.
Ove godine su poboljšani i do sada jako dobri uslovi studiranja na našem Fakultetu. Planiramo da još podrobnije razvijemo novi studijski program - Informatiku, ali i druge studijske programe, da jačamo našu projektnu aktivnost, da još agresivnije krenemo u 2015. godini i da participiramo za međunarodne projekte. To je nešto što bi FIMEK učinilo još prestižnijom insitucijom.
Od svog nastanka FIMEK pokušava da se nametne kvalitetom, ne samo široj društvenoj zajednici nego i kompletnom segmetnu visokog obrazovanja. Kao rezultat toga došla su i priznanja od prestižnih državnih fakulteta i univerziteta. To jeste nešto što ohrabruje i motiviše ali, sigurno nas neće uspavati, već da nas podstakne da u narednom periodu još više radimo i da se trudimo.
Postoji ozbiljna namera da se omogući dolazak na FIMEK stranih studenata na studije.
Mi smo otvorili mogućnost studiranja stranih studenata, međutim, to je složen proces koji ne zavisi samo od nas, nego na prvom mestu od Ministarstva unutrašnjih poslova i stranih ambasada kao posrednika u tom procesu. Imamo odgovarajuće rezultate u tim nastojanjima, ali još nismo zadovoljni. Strani studenti bi bili pravi odgovor na krizu koja je zadesila naše društvo - zaključio je prof. dr Dragan Soleša.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com