Sat04132024

Poslednja izmena:12:44:10 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Akademik Stevan Pilipović na čelu novosadskog Ogranka SANU

Akademik Stevan Pilipović na čelu novosadskog Ogranka SANU

  • PDF

Na sednici Skupštine Srpske akademije nauka i umetnosti, potvrđen je i izbor rukovodstva Ogranka u Novom Sadu. Za predsednika je izabran prof. Stevan Pilipović, akademik, sa Departmana za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta.

Akademik Stevan Pilipović rođen je 1950. godine u Novom Sadu, gde se i školovao (Gimnazija Moša Pijade). Diplomirao na PMF-u u Novom Sadu 1973. Magistrirao u Beogradu 1977. Doktorirao 1979. u Novom Sadu (Mentor B. Stanković). Postdoktorske studije završio na Univerzitetu Kiel 1981/82. (3 meseca). Redovni profesor je od 1988., dopisni član SANU od 2003., a redovni član SANU od 2009. godine.
Publikovao je 9 monografija, od kojih 7 u inostranim, svetski poznatim izdavačkim kućamama, 7 monografskih dela u seriji “Lecture notes”, uglavnom na inostranim univerzitetima. Publikovao je i preko 10 udžbenika za studente matematike. Objavio je veliki broj radova (preko 300), od kojih preko 200 u stranim časopisima, preko 170 u časopisima sa SCI liste (veliki broj u prvih 10%).
Mentor je na 20 magistarskih i 26 doktorskih disertacija. Više puta je bio član komisija za odbranu doktorskih disertacija u Beču, Torinu.
Citiranost bez samocitata prof. Pilipovića je preko 1000 (Google Schoolar 2700). Veliki broj citata ima u monografijama.
Gost profesor 13 godina po mesec dana je na Univerzitetu Paris 7, po mesec dana: na univerzitetu u Beču, univerzitetu na Karibima-Poin a Pitre, univerzitetu Santa Barbara, univerzitetu u Seulu, univerzitetu u Torinu, univerzitetu Cagliari. Na univerzitewtu u Tokiju tri meseca držao poslediplomsku nastavu ...
Održao je plenarna predavanja (preko 50) na konferencijama u Parizu, Moskvi, Londonu, Tokiju, Edinburgu, Batu, Kjotu, Nagoji, Jokohami, Santa Barbari, Varšavi, Beču, Zagrebu, Sarajevu, Skopju, Torinu, Madridu, Sofiji, Gentu, Krakovu, Veik Forestu (Severna Karolina), Vehiu (Švedska), Kaljariju, Benaresu i Alahabadu (Indija), Helsinkiju, Seulu, Pekingu,.....
Organizator je preko 30 internacionalnih konferencija i oko 20 letnjih škola.
Akademik Stevan Pilipović je bio predsednik Saveta PMF, član Saveta UNS-a, predsednik Matičnog odbora za matematiku i mehaniku deset godina, Član Nacionalnog saveta za nauku deset godina, Rukovodilac Odeljenja za matematiku u MI SANU 17 godina, član Finansijskog odbora SANU.
Potpredsednik je Internacionalne asocijacije Uopštene funkcije sa sedištem u Beču, Predsednik Upravnog odbora Srpskog naučnog matematičkog društva, Član odbora međunarodnog društva za analizu i primene ISAAC, Rukovodilac Centra izuzetnih vrednosti u MPNTR "Centar za matematičko rešavanje nelinearnih fenomena". Rukovodilac je većeg broja domaćih i inostranih projekata.
Glavni i odgovorni je urednik dva časopisa, “Novi Sad Journal of Mathematics” i “Publ. Inst. Math Beograd”, a bio je urednik u još deset časopisa, od kojih su 4 na SCI listi (dva u kategoriji M21)


 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com