Sat06222024

Poslednja izmena:11:07:14 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE BSC Informativni centar uveo obuku poslovođa i kurs o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane

BSC Informativni centar uveo obuku poslovođa i kurs o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane

  • PDF

BSC Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju (Bulevar oslobođenja 81/X, Novi Sad), od svog osnivanja (2009. godine) nastoji da pruži informativne, konsultantske i druge usluge u oblastima standardizacije, sertifikacije i ocenjivanja usaglašenosti proizvoda kojima se zadovoljavaju potrebe malih i srednjih preduzeća u određenoj oblasti, sa ciljem povećanja njihove konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu.

Pored standardnih seminara: Upravljanja projektima, Upravljanja rizicima, Obuke za QS menadžere, Usaglašenost tehničkog proizvoda sa evropskim direktivama (CE znak), HACCP sistem administrator, Poslovno ponašanje, FSSC 22000 administrator, Obuka za referente energetske efikasnosti, Upravljanje otpadom, Obuka za menadžere integrisanog sistema ISO 9001 i ISO 14001, Unapređenje inovativnih kapaciteta i inovativnih aktivnosti MSP, Personalni menadžment, Upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu u skladu sa zahtevima standarda OHSAS 18001, BSC ove godine dodaje dva nova, seminar za obuku poslovođa, i kurs za deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane.
- Posle, u poslovnom smislu „teške“ 2014. godine, ova godina u BSC Informativnom centru počela je iznenađujuće dinamično. Od februara imamo neprekidne aktivnosti u smislu održavanja obuka sa naše liste seminara iz naše ponude - kaže Marija Vujaković, direktorka Centra.
- U ovom periodu smo uspeli da pripremimo, razvijemo i realizujemo jednu novu uslugu koja se odnosi na obuku poslovođa. Ova četvorodnovna obuka je malo drugačije koncipirana od standardnih, i realizuje se kroz radionice, na kojima polaznici – poslovođe iz ovdašnjih kompanija, rešavaju određene probleme na licu mesta i prezentuju ih u toku radionica. Dok se prvi deo odnosi na menadžerske veštine, drugi deo je usmeren na motivaciju pojedinaca da učestvuje u timskom radu, kroz tzv. motivacione radionice.
Ko god radi sa ljudima mora da poznaje osnovne činjenice i pojmove iz psihologije rada sa odraslim ljudima. Nije ni malo lako raditi, sarađivati i praviti rezultate u jednoj nehomogenoj grupi odraslih ljudi sa različitim karakternim, mentalnim i drugim osobinama. Ko god se bavi upravljanjem jednim timom, neophodno je i da upoznaje ljude koji su u tom timu.
Obuka za poslovođe je nešto što bismo želeli posebno da promovišemo jer smatramo da je ta druga linija upravljanja u našim malim i srednjim preduzećima zapostavljena, a uspeh kompanije u velikoj meri zavisi upravo od njihovog rada.
U BSC Informativnom centru pripremljena je još jedna nova obuka koja je jako važna sa aspekta vladajućih trendova na tržištu i zaštite potrošača, a vezana je za deklarisanje, označavanje, reklamiranje hrane i izračunavanje nutritivnih vrednosti prehrambenih proizvoda. Zakon o zaštiti potrošača obavezuje proizvođače prehrambenih proizvoda da svaki proizvod mora da bude nedvosmisleno i jasno deklarisan: od sastava, aditiva, do toga da li je u skladu sa zdrvstvenim i bezbednosnim propisima i slično. Ovaj jednodnevni seminar treba da pomogne ključnim ljudima u prehrambenoj industriji da na pravilan način deklarišu svoj proizvod, da bi mogli da ga plasiraju ne samo na inostrana, nego i na domaće tržište, koji su u velikom meri, posebno deo koji se odnosi na regulativu, u harmonizaciji sa evropskim tržištem.
BSC centar je započeo pregovore sa makedonskim partnerima, odnosno sa makedonskim Institutom za standardizaciju. Na njihovu inicijativu, razmotrili smo mogućnost saradnje između naše dve organizacije. Ovih dana ćemo razmeniti predloge sporazuma o saradnji i nadam se, u vrlo kratkom periodu, i potpisati protokol o saradnji. Saradnja bi se odnosila prvenstveno na podršku i pomoć u realizaciji naših usluga na makedonskom tržištu, a isto tako mi bismo bili podrška makedonskom partneru da realizuje svoje usluge i aktivnosti na našem tržištu. To je jedan opšti trend na kojem insistira i EU, da se svi akteri međusobno povezuju i po sličnosti, ali i po mogućnostima onoga šta mogu jedni drugima da pruže. Jer, niko sam ništa ne može da završi, niko sam ne može da realizuje sve ono što savremeni uslovi poslovanja traže, Ovo je dobar početak i pozitivan signal da su mogućnosti međuregionalnog povezivanja, makar u prostoru bivših republika SFRJ, ostvarljivi i dogledni. Saradnja sa Institutom iz Makedonije mogla bi da rezultira i zajedničkim nastupom na nekom trećem tržištu.
Najzad, godine koje su prethodile, i svi napori koje smo „preživeli“ u poslovnom smislu, počinju da daju prve rezultate i plodove. Ono što je korisno iz svih transnacionalnih, prekograničnih, međuregionalnih kontakata i saradnji je da pružaju mogućnost učenja od drugih, da uviđamo gde su naše slabosti, kako da to iskoristimo i unapredimo i da to sutra budu naše prednosti.
Mogu da kažem da je karakteristika vezana za BSC centar da se ne bojimo ničeg novog i da ne bežimo od problema i vrlo smo otvoreni za stalno učenje, upoznavanje i uvođenje noviteta, ne samo iz domena naše osnovne delatnosti, standardizacija, sertifikacija, kojima smo maksimalno posvećeni, nego i svega onoga što je indirektno, pobočno vezano za tu našu oblast, i polako otvaramo i ta poglavlja - istakla je gospođa Marija Vujaković.
 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com