Wed04242024

Poslednja izmena:09:23:49 PM

Back TURIZAM ZDRAVSTVENI TURIZAM Novi programi u Specijalnoj bolnici Čigota Zlatibor

Novi programi u Specijalnoj bolnici Čigota Zlatibor

  • PDF

U okviru planiranih projekata, Specijalna bolnica Čigota na Zlatiboru, nudi usluge iz oblasti sportske medicine i sportske traumatologije u perspektivi. Novi programi obuhvataju: Specifični program rada sa svim kategorijama sportista i rekreativcima i u svim uzrasnim kategorijama; Prevenciju i lečenje primenom fizikalne terapije i rehabilitacije - multidisciplinarni pristup; Specifični psiho-fizički oporavak aktivnih sportista i rekreativaca u fazi treninga i takmičenja; Individualni fizikalno-rehabilitacioni tretman aktivnih sportista i rekreativaca u postupku lečenja povreda i oboljenja ( operativno i neoperativno lečenih); Registrovanje i program prevencije kao i fizikalno-rehabilitacioni tretman postojećih deformiteta i deficita opšteg tipa kod sportista dečjeg uzrasta.

Navedeni programi se zasnivaju na multidisciplinarnom pristupu kroz timski rad organizovan i koordinisan od strane specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, uz učešće više profila stručnjaka (lekari specijalisti, profesori fizičke kulture, nutricionisti, obučeni viši fizioterapeuti).
U oblasti medicine sporta vrše se periodični sistematski pregledi sportista i overa takmičarskih legitimacija sa osnovnim pregledom EKG u miru, antropometrija, pregledi srca i pluća, lokomotornog sistema, TA, test opterećenja i krvna slika.
Čigota raspolaže mogućnostima najsavremenijih funkcionalnih testiranja sportista, svih kategorija i uzrasta u laboratorijskim i terenskim uslovima. Vrši procenu i prognozu sportske forme i dostignuća, obezbeđuje neophodne informacije treneru u izradi plana treninga, ishrane i suplementacije.
Na osnovu rezultata testiranja pomaže u predselekciji za vrstu sporta i poziciju u timu. Kod mlađih kategorija sportista vrši procenu biološkog sazrevanja i konačne visine.
SB Čigota aspolaže opremom za sledeće vrste testiranja: Antropometrijska testiranja; Određivanje aerobnog kapaciteta indirektom i direktnom metodom – ergospirometrija; Određivanje anaerobnog kapaciteta; Motorička testiranja i Identifikacija talenata.
Pored opštih i posebnih pregleda sportista, vrši dijagnostiku i terapiju sportskih povreda.
U oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije pruža usluge ultrazvučne dijagnostike oboljenja koštano-zglobnog i tetivno-mišićnog sistema i sprovodi potrebne metode fizikalne terapije – elektroterapija, magnetoterapija, terapijski ultrauzvuk, laser i druge.
Sve dodatne informacije o uslugama i cenama možete videti na sajtu www.cigota.rs i kontaktirati ih na tel. 031/ 597 297 od ponedeljka do subote u periodu 07.00 – 14.00 časova.
 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com