Thu07252024

Poslednja izmena:07:58:03 PM

Back TURIZAM TURISTIČKE ORGANIZACIJE Novi stanari u Bari Trskovača

Novi stanari u Bari Trskovača

  • PDF

Predstavnici Turističke organizacije grada Ruma i Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, na čelu sa dr Slobodanom Puzovićem, kao i televizijske ekipe zainteresovane za snimanje prirodnog blaga rumske opštine, obišli su prošle nedelje Zaštićeno stanište „Bara Trskovača“ u selu Platičevo, evidentirali nove vrste ptica i dogovarali implementaciju predstojećeg projekta. Najlepši prizor svakako su priredili gnjurci, njih oko 200, koje su vizitori mogli da posmatraju tokom njihove prepodnevne „plovidbe“ sa novoizgrađene osmatračnice za ptice. Njima su se pridružile i male bele čaplje, čigre, liske, kao i nove vrste šljuka od kojih samo jedna vrsta nije primećena na ovom području od ukupnog broja vrsta koje nastanjuju Srbiju. Tako sada svaki terenski obilazak potvrđuje da Trskovača postaje sve značajnije stanište ornitofaune i sasvim sigurno buduće eko izletište ljubitelja ptica.

Kako je ove godine planirana dalja sanacija vlažnih livada, jedan deo projekta finansiranog od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine u iznosu od 400.000,00 dinara odnosi se upravo na ove radove. Na bari je primetna sukcesija vrsta i trska, rogoz i sita ponovo šire svoje areale, a značajan korak napravljen je i u uklanjanju invazivne ambrozije koja je u odnosu na početni period zaštite skoro neprimetna.
Drugi deo projekta odnosi se na izradu studije vodnog režima, s obzirom da je rešavanje ovog problema od fundamentalne važnosti za dalje tokove revitalizacije. Istraživanje i prikupljanje podataka trebalo bi da dovede aspekte zaštite prirode i vodoprivrede do kompromisnog rešenja koje će poštovati obe strane, a sve u cilju dobrog i održivog upravljanja. Za ovaj deo projekta takođe je izdvojeno 400.000,00 dinara.
Kao i prethodne godine, jedan deo sredstava namenjenih zaštićenom staništu izdvaja i opština Ruma, s obzirom da je skupština proglasila zaštitu i da je zakonska obaveza podržavanje i pomaganje ove prirodne vrednosti. Budžetski fond za zaštitu životne sredine odredio je 900.000,00 dinara koji će biti raspoređeni na dalju revitalizaciju (završetak velike informativne table i postavljanje novih tabli, opremu i rad čuvarske službe, edukaciju, brigu o ribljem fondu, itd). Ovo su svakako značajna sredstva i velika pomoć upravljaču, a sve to ubrzano vodi ka konačnom statusu samoodrživosti i formiranju ovog područja kao ekoturističke destinacije opštine Ruma.

Foto: Aleksandar Bilić
 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com