Sat06222024

Poslednja izmena:11:07:14 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Branislav Bogaroški: Program ulaganja AP Vojvodine u poljoprivredu 2016. godine

Branislav Bogaroški: Program ulaganja AP Vojvodine u poljoprivredu 2016. godine

  • PDF

Branislav Bogaroški potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, bio je jedan od učesnika na manifestaciji „Dobar dan domaćine“, održanoj na Poljoprivednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, u organizaciji Departmana za ratarstvo i povrtarstvo 21. i 22. januara. Tom prilikom gospodin Bogaroški je predstavio Program ulaganja AP Vojvodine u poljoprivredu u 2016. godini. U saradnji sa Fondovina, Pokrajinskim fodnom za razvoj poljoprivrede i Grancijskim fondom, Pokrajinska vlada je podržala i podržaće poljoprivrednike, i pomoćiće im, osim opredeljivanja bespovratnih sredstava iz republičkih, pokrajinskih, lokala, a ove godine i iz fondova EU, i u obezbeđivanju predfinansiranja pod bitno povoljnijim uslovima nego što su konvencionalni.

Vlada AP Vojvodine je u 2015 godini plasirala ukupno 918.000.000,00 dinara u registrovana poljoprivredna gazdinstva od 950 miliona koliko je namenjeno i to u navodnjavanje blizu 17.000.000,00 (to je bio jedan od najuspešnijih konkursa u toku prošle godine), u protivgradne mreže 252.000.000,00, potom 55.000.000,00 u plastenike, 96.000.000,00 u hladnječe, sušare i pčelarstvo (u preradne kapacitete u oblasti voća i povrća je uloženo koliko u prethodne tri godine), u preradu mesa i mleka 48.000.000,00 (novih 26 preradnih kapaciteta u ruralnim sredinama, što mini mlekara, mini mesara je finansirano), 30.000.000,00 u opremanje farmi i 120.000.000,00 dinara pomoći, jedina socijalna mera sve ostale su investicionog karaktera. Udruženim sredstvima investirano je preko 2.000.000.000,00 dinara u toku 2015. godini.
U toj godini 1.200 poljoprivrednih gazdinstava je zaključilo ugovor i apliciralo za preko 800.000.000,00 bespovratnih sredstava. Urađeno je 5.584 ha pod sistemima za navodnjavanje, novih 350 ha voćnjaka pod protivgradnim mrežama i 192.025m2 plastenika u AP Vojvodini. Lokalne samouprave su aplicirale za bespovratna sredstva iz oblasti vodosnabdevanja i kanalizacione infrastrukture, zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta kao i za razvoj lovstva i šumarstva, pri čemu je iz ovog Sekretarijata uloženo preko milijardu dinara. Za naučne institucije i posebne projekte za razvoj poljoprivrede, te za negovanje tradicionalnih vrednosti poljoprivredne proizvodnje izdvojeno je oko 50.000.000,00 dinara.
Što se tiče budžeta za 2016. godinu gospodin Bogaroški je izrazio svoje zadovoljstvo time što iako je budžet AP Vojvodine bitno manji nego što je bio ranijih godina, i dostigao je istorijski minumum, (raspoloživi deo budžeta u 2015. godini bio 22 milijarde ove godine je oko 11 milijardi), budžet Sekretarijata za poljoprivedu je ostao gotovo netaknut.
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2016. godini ima ukupan budžet od 7.400.000.000,00 dinara (13% pokrajinskog budžeta). Zajedno sa lokalnim samoupravama dodato je preko milijardu dinara finansiranja i sufinansiranja za održavanje kanalske mreže, pa će registrovana poljoprivredna gazdinstva sa teritorije APV moći da apliciraju za ukupno 858.000.000,00 dinara. Taj iznos, podeljen je po budžetskim fondovima. Najveći je budžetski fond je za vode i on iznosi 3.233.000.000,00. Budžetski fond za šume iznosi 195.000.000,00, za lovstvo 43.000.000,00, a za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta 2.800.000.000,00 dinara.
Ova sredstva biće dodeljena gazdinstvima za: navodnjavanje 300.000.000,00 dinara (od bušenja bunara, nabavke pumpi, pa do malih sistema za navodnjavanje), protivgradne mreže 270.000.000,00 dinara (do 60% subvencija), plastenike 60.000.000,00 dinara (biće u celosti finansirani, uključujući i sitem za navodnjavanje). Za preradu u domaćinstvu – mini mesare i mini mlekare opredeljeno je 30.000.000,00 dinara, hladnjače, sušare i pčelarstvo 58.000.000,00 dinara, stočarstvo – opremanje farmi 30.000.000,00 dinara i 110.000.000,00 dinara za subvencionisanje staračkih domaćinstva.
Konkursne linije za podršku investicijama u poljoprivredi 2016. godini na teritoriji AP Vojvodine su u pripremi i očekuje se da svi konkursi budu objavljeni tokom februara i marta a biće otvoreni dok god bude sredstava.
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu nastaviće da podržava očuvanje tradicije u ruralnim sredinama kroz konkurse za manifestacije, udruženja i slično.
Iz sredsatava Pokrajinskog sekretarijata finansira se još nekoliko projekata. Ovom prilikom gospodin Bogaroški naveo je samo jedan, koji će ove godine doživeti neku vrstu unapređenja, a to je projekat Prognozno izveštajne službe zaštite bilja APV, koji je od posebnog značaja za sve poljoprivedne proizvođače, i fokusiran je na opažanje i preduzimanje mera zaštite bilja i useva, praćenje kretanja i suzbijanja biljnih bolesti, kao i prenošenje i širenje informacija poljoprivrednicima o rezultatima opažanja i predlozima za preduzimanje mera.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com