Wed05292024

Poslednja izmena:10:45:55 PM

Back PRIVREDA PREDSTAVLJAMO Marija Vujaković o planovima BSC Informativnog centra za 2016

Marija Vujaković o planovima BSC Informativnog centra za 2016

  • PDF

Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju - BSC Informativni centar u Novom Sadu, osnovan je 2009. godine od strane AP Vojvodine, kao ustanova za pružanje informativnih, savetodavnih i drugih usluga u oblasti standardizacije, izvođenje obuka i sertifikaciju osoba, u cilju zadovoljenja potreba korisnika i obezbeđenja potvrde o njihovoj kompetentnosti.

BSC Informativni centar se bavi pružanjem standardnih savetodavnih obuka i usluga, sve u skladu sa zahtevima evropskih direktiva za potrebe plasmana roba i usluga na evropsko tržište, za šta angažuje specijalizovane organizacije i institutcije, domaće i strane stručnjake.
Direktorka Centra, gospođa Marija Vujaković, kaže da su planovi za 2016. pripremanje, započinjanje i realizacija nekih novih usluga. Pored standardne delatnosti, obuka za potrebe malih i srednjih preduzeća koje se odnose na razne poslovne standarde, započeto je nekoliko projekata koje se odnose na savetodavne usluge u oblasti osnovne standardizacije. U toku je izrada Deklaracije usaglašenosti - CE znaka, odnosno savetodavnih usluga za usaglašavanje tehničkih proizvoda sa zahtevima evropskih direktiva.
- Poznato je da nijedan tehnički proizvod ne može da izađe na evropsko tržište ukoliko nije označen CE znakom, a iza njega stoji veliki stručno-inženjerski posao. Naše kompanije, posebno one male, do sada nisu bile u situaciji da se upoznaju sa sadržajem samih direktiva, odnosno Pravilnicima o bezbednosti mašina. U tom delu pomaže Centar i nadam se da ćemo to uspešno privesti kraju u skladu sa ugovorenim obavezama. Nešto slično BSC je radio prošle godine za jednog proizvođača opreme za klanice. BSC je takođe započeo projekat, sufinansiran od strane Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na implementaciju sistema energetskog menadžementa. Sve te aktivnosti su u potpunosti usklađene sa strateškim opredeljenjima ne samo u Srbiji, veći i u Evropi, ali i na globalnom nivou. Svesni smo činjenice ograničenih prirodnih resursa, kada su u pitanju energenti, i ceo svet ide ka tome da ostvari što veće uštede u energiji. Standard ISO 50001 je jedan zgodan „alat“ kako da kompanija ostvari uštede od čak
5-10% na godišnjem nivou, bez ikakvih kapitalnih ulaganja. Radi se o tome da treba izmeriti, proveriti, napraviti neke mere za poboljšanje, ponovo meriti i registrovati uštedu, pri čemi se ušteda ostvaruje bez ikakvog troška. To će se odraziti na povećan profit i mogućnost da se uloži u nešto sledeće. Najveći benefit je što se na taj način postepeno menja pristup ka izvorima energije i postepeno prelazi na obnovljive izvore energije - objašnjava gospođa Vujaković.
BSC, uz tehničku podršku UNIDO - organizacije UN, koja pomaže industrijski razvoj u zemljama u razvoju, priprema pilot projekat koji se takođe odnosi na energetsku efikasnost. Projekat "Energetska efikasnost u industriji - Implementacija energetskog menadžmenta u praksi", ima za cilj da omogući grupi od 10 kompanija, da kroz treninge i mentorski rad sa međunarodnim stručnjacima primeni UNIDO metodologiju, i da u relativno kratkom vremenskom periodu mogu da odrade jedan zamašan posao i istovremeno implementiraju sistem upravljanja energijom i time ostvare značajne uštede i smanje potrošnju energije, povećaju produktivnost i učine svoje organizacije konkurentnijim i profitablnijim. Ovaj projekat će startovati u prvim danima maja.
Takođe, ovih dana očekuje se da bude objavljen poziv za IPA prekograničnu saradnju sa Mađarskom i nastavljanje saradnje sa partnerima BSC-a iz prethodna dva projektna ciklusa.
- Bez obzira na okolnosti, ekonomsku situaciju, kao i određenu malodušnost koja se može registrovati i u privrednom okruženju, BSC Informativni centar je zauzeo stav da mora da se radi i deluje, korak po korak, jer ćemo samo tako stići do cilja. Nadam se da će Centar uspeti u nastojanju da pokrene neku pozitivnu energiju, želju i volju da se izađe iz postojećeg stanja - zaključila je Marija Vujaković.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com