Sat10162021

Poslednja izmena:09:37:39 AM

Back KULTURA KULTURNA BAŠTINA Sloganom Za nove mostove Novi Sad kandidat za EU prestonicu kulture 2021

Sloganom Za nove mostove Novi Sad kandidat za EU prestonicu kulture 2021

  • PDF

Slogan kandidature Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine je „4 new bridges“ („Za nove mostove“), odlučili su članovi Umetničkog saveta koji su na sastanku definisali programski i projektni koncept kandidature našeg grada.

Posle prvog, konstitutivnog sastanka koji je održan početkom ovog meseca, Umetnički savet je održao i prvi radni sastanak na kojem je, pored definisanja slogana kampanje za Evropsku prestonicu kulture, razmatran i pogramski koncept koji čine četiri mosta. Mostovi simbolizuju Novi Sad kroz čitavu njegovu istoriju: mostovi asociraju na spajanje ljudi, kultura, vera, tradicija koji su stotinama godina činila da Novi Sad bude primer prožimanja i bogatstva različitosti svake vrste. Mostovi jesu i suštinsko, identitetsko pitanje za svaku osobu, organizaciju, pa i sam grad – naročito grad kakav je Novi Sad, koji je i jedini grad u Evropi kojem su u bližoj istoriji srušeni svi mostovi. I oni pravi, ali i oni simbolički. Četiri mosta programskog koncepta kandidature činiće ukupno osam tema kojima će se kandidatura baviti: Most 1 – kulturno nasleđe i gostoprimstvo; Most 2 - konflikti i migracije; Most 3 - kreativne industrije i Mladi i Most 4 - kulturni kapacitet i javni prostori.
Putem novih mostova, grad Novi Sad će predstaviti, ali i ojačati, svoje kapacitete i potencijale. S druge strane, kandidatura za prestižnu titulu je i jedinstvena prilika da se naš grad suoči i reši neke od važnih izazova i nedostataka.
Na osnovu zadatih okvira kroz programsku strukturu i projektni koncept, objavljen je novi otvoreni poziv za sve građane, nevladine organizacije i institucije da predlože svoje projekte. Izabrani projekti postaće sastavni deo Aplikacije za finalni proces kandidature.
Paralelno sa tim procesom, Umetnički savet, sastavljen od eminentnih stručnjaka iz različitih oblasti kulturnog i društvenog života, radi i na definisanju umetničkog koncepta i strategije kandidature Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine.
Pored neospornog ličnog doprinosa razvoju kulture grada Novog Sada, kao i institucija i organizacija koje predstvaljaju, članovi su birani i na osnovu njihove stručnosti u različitim segmentima kulturnog života Grada. Umetnički savet čine: Rita Kinka, pijanistkinja, predstavnica Akademije umetnosti u Novom Sadu, koja je nastupala u skoro svim evropskim zemljama uz podršku fondacije “Nagrada za ženu Evrope”; Dubravka Lazić, doktorant na Akademiji umetnosti u Novom Sadu iz uže naučne oblasti Filmologija, a trenutno redovni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu; Tijana Palkovljević-Bugarski, upravnica Galerije Matice srpske, autorka doktorske disertacije na temu “Slika kulturnog identiteta posredstvom prezentacije umetničkih dela”; Vesna Kaćanski, urednica muzičke redakcije Kulturnog centra Novog Sada i urednica i izvršni producent Novosadskog džez festivala; Vladimir Kopicl, književni, filmski i pozorišni kritičar, čiji radovi su uključeni u nekoliko evropskih i svetskih antologija i zbornika; Valentin Vencel, glumac i direktor Novosadskog pozorišta „Ujvidek“, deo stručnog tima koji je pripremao kandidaturu Egera za Evropsku prestonicu kulture; Dušan Kovačević, osnivač i direktor „EXIT“ festivala, najmlađi dobitnik Februarske nagrade grada Novog Sada, kao i Zdravko Vulin, direktor i glavni urednik Studentskog kulturnog centra.
Nоvi Sad 2021 је platfоrma za razvој krеativnih pоtеnciјala Nоvоg Sada. Оvaј prојеkat trеba prе svеga da mоtivišе i inspirišе radnikе u kulturi, ali i svе građanе na prеispitivanjе dоsadašnjih vrеdnоsti i pоstavljanjе nоvih ciljеva u pravcu dеmоkratskоg kulturnоg razvојa grada. Prеispitivanjе savrеmеnоg idеntitеta Nоvоg Sada, rеvitalizaciјa kulturnоg naslеđa, rеkоnstrukciјa starih i оtvaranjе nоvih prоstоra namеnjеnih kulturi, razviјanjе mеđunarоdnе i mеđusеktоrskе saradnjе, pоdsticanjе intеrkulturnоg diјalоga, dеcеntralizaciјa kulturе, razviјanjе kulturnе participaciје građana, samо su nеki оd principa kulturnоg razvојa kојi mоraјu biti usvојеni na putu ka оsvaјanju оvе prеstižnе titulе.

Pres služba EPK2021
 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com