Thu07182024

Poslednja izmena:07:53:45 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Nebojša Milović: Ministarstvo je dosta učinilo u unapređenju položaja osoba sa invaliditetom

Nebojša Milović: Ministarstvo je dosta učinilo u unapređenju položaja osoba sa invaliditetom

  • PDF

Nebojša Milović, savetnik u Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom, Ministarstva za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja bio je učesnik prvog u nizu planiranih edukativnih seminara na temu „Položaj osoba sa invaliditetom u turizmu“, odražnom 19. jula u hotelu „Premier Aqua“ u Vrdniku, u organizaciji Hendi centra Koloseum, uz podršku Visoke turističke škole strukovnih studija iz Beograda i pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

 Prava osoba sa invaliditetom uređena su: Ustavom Republike Srbije, koji kao najviši pravni akt zabranjuje svaku diskriminaciju, pa i diskriminaciju osoba sa invaliditetom; međunarodnim dokumentima univerzalnog karaktera i dokumentima čiji su predmet specifična prava osoba sa invaliditetom i onim najznačajnijim Konvencijom o pravima osoba sa invaliditeom, prvim instrumentom o ljudskim pravima koji su UN usvojile u novom milenijumu; zakonima i drugim propisima koji uređuju ostvarivanje prava u svim sistemima zaštite u okviru našeg pravnog sistema, posebno donošenjem Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom (2006) i usvajanje Strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji (2007), te Zakon o zabrani diskriminacije (2009), a Zakonom o zapošljavanju osoba sa invaliditetom predviđeni su uslovi zapošljavanja osoba sa indvaliditetom koji su u najvećem broju slučajeva poštuju.
Sva ova dokumenta osobama sa invaliditetom daju jednake mogućnosti kao i osobama bez invaliditeta, a pre svega da imaju pravo na različitost. Njihov cilj je poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom i podizanje nivoa svesti društva i borbe protiv negativnih stereotipova i predrasuda o ovim osobama.
- Proteklih godina Ministarstvo je dosta učinilo na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom. Tako će nastaviti i dalje - istakao je gospodin Milović naglasivši da osobe sa invaliditetom i dalje nailaze na neke barijere, pre svega društvene i arhitektonske, a da resorsno ministarstvo radi na otklanjanju i jednih i drugih.
Na prvoj prezentaciji projekta unapređenja turizma u Vrdniku obuhvaćen je turistički sektor, hotelijeri, turoperatori, turističke agencije, kako bi svoje kapacitete prilagodili osobama sa invaliditetom, kojih samo u Srbiji ima oko 500.000. Ovoga puta naglasak je bio na osobama sa telesnim invaliditetom, kojima je ograničeno ili onemogućeno kretanje u neadevatnim uslovima, dok osobe sa senzornim invaliditetom i intelektualnim poteškoćama nailaze na drugu vrstu problema, i o čijim problemima će se takođe razgovarati.
Na ovom skupu bilo je reč o osobama sa senzornim invaliditetom, onih osoba sa invaliditetom, i najvećih grupa gluvim i slepim licima, takođe obuhvaćenih ovim projektom, neka rešenja koja su prezentovana na ovom skupu, bila su namenjena olakšavanju snalaženja u turističkim objektima, kao i objektima kulturnog sadržajima koji se nalaze pri turističkim objektima - rekao je gospodin Milović i podvukao da je Ministarstvo postavilo taktilne table ispred Hrama Svetog Save i u dva navrata podržalo slične projeke.
Po njegovim rečima Ministarstvo će uvek biti spremno da podrži projekte, da ih afirmiše i populariše, ali pojedinci ili udruženja građana su ti koji će biti nosioci inicijative za svaku vrstu promene, a koja se odnosi na osobe sa invaliditetom.
                                                                                                     

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com