Sun11292020

Poslednja izmena:01:09:00 PM

Back KULTURA KULTURNA BAŠTINA Tango i terapija parova - paralele i izazovi

Tango i terapija parova - paralele i izazovi

  • PDF

Istorijat tango plesa
Od 1870., uslovno sve do 1900. godine, možemo reći da je to prva faza u tangu, karakteristična po improvizaciji, gde su muzičari na sluh pratili plesače, a ne obrnuto. Gde je muzika bila živahnija i veselija, ali je to period koji je iznedrio vrsne muzičare i kompozitore tanga koji ga uvode u njegovo zlatno doba.

Period od 1900. do 1920. godine poznat kao „guardia vieja“ nazvan je po kompozitorima tzv. stare garde koji su razvili tango u jednu od najinteresantnijih i najlepših muzičkih oblika. Period od 1920. do 1940. Argentinci zovu zlatno doba tanga. Tango, u stvari, tada dobija današnji oblik. To je rezultat nekoliko istovremenih dešavanja. Najezda doseljenika iz Evrope doprinosi da se tango prenese u Evropu i stekne neverovatnu popularnost, jer ga u Evropi prihvataju viši slojevi društva. Tada dobija i vokalnu crtu sa preovlađujuće lirskim pesmama. Orkestri se povećavaju, a note zapisuju.
Zatvoren plesni stav tanga je nastao pod uticajem evropskih plesova: polke, mazurke...
Istorijat porodične terapije - Četiri teoretičara:
-Don Džekson (MRI) Institut za mentalna istraživanja formuliše koncept bračnog „Quid pro quo“ (usluga za uslugu - ti meni, ja tebi);
-Virdžinija Satir (škola komunikacije i validacije) - bračne dijade;
-Mari Boven (porodica porekla) - transgeneracijski teorija o porodičnim sistemima; naglašava značaj self-diferenciranosti (diferenciranje sebe u odnosu na druge i diferenciranje misli i osećanja); reakcija na tenziju u dijadi predstavio kroz koncept triangulacije kao način stabilizovanja dijade-terapeut neutralan-objektivan učitelj;
-Džej Hejli- moć i kontrola – centralni koncepti u razumevanju relacijske dinamike braka, i značaj jasnoće ili fleksibilnosti hijerarhijske strukture kao obostrani zaštitni ugovor. Noviji pristupi: Bihejvioralna bračna terapija (BBT) – prepoznavanje i promene obrazaca ponašanja između partnera.
Terapija parova usmerena na emocije (TPE): teorije afektivnog vezivanja-svi ljudi imaju potrebu za afektivnim vezivanjem i odnosom.
Postomoderna
Promene: definicija para, elemenata terapije i plesa Uticaj na tango: Muzika, Tehnika plesanja (nuevo), Plesni parovi, Socijalni ples
Uticaj na terapiju parova
-Tradicionalno: bračno usmeravanje - koreni seoske i verske pouke - rad sa parovima pre venčanja, novovenčanima i partnerima u braku - volonteri u laičkim i crkvenim organizacijama;
-Sredinom šezdesetih pojavljuje se reč „terapija“ u pristupu bračnom savetovanju i do sredine osamdesetih terapija parova je nazivana „bračnim savetovanjem“ ili „bračnom terapijom“;
-Od sredine osamdesetih prihvaćen je termin „terapija parova“ - prepoznavanje različitih partnerskih odnosa i različitih zahteva za terapijom;
-Dvadeset prvi vek donosi nove izazove u vezi definicije „parova“ - istopolni parovi, jednoroditeljske porodice.
Osnovni elementi za uspešnu terapiju: Alijansa, Pridruživanje, Razumevanje, Radoznalost, Neutralnost.
Alijansa: neutralnost, terapeutski par.
Pridruživanje: Zainteresovanost; Razumevanje za probleme; Neutralna pozicija.
Osnovni elementi za uspešno podučavanje tanga: Poznavanje osnovih elemenata tanga; Razumevanje dinamike pokreta i dinamike parova; Prepoznavanje očekivanja i potreba učenika; Autoritet znanja.
Bitni elementi; Očekivanja; Komunikacija; Poverenje; Bliskost.
Zagrljaj: Bliskost; Poverenje; Razmena energije; Primena u terapiji (parkinsonova bolest, anksiozni poremećaji, terapija parova).
Očekivanja: Kako zamišljamo da treba da izgleda; Kako to zaista izgleda.
Staviti se u položaj drugog: tehnika - „obuti tuđe cipele“.
Šta je to što ja mogu da uradim da promenim situaciju: Da li sam ja doprineo/la trenutnoj situaciji?; Ako jestam na koji način?; Zašto sam tako reagovao/la?; Kako mogu drugačije da uradim?
Komunikacija: Virdžinija Satir (1967), pretpostavlja da je disfunkcionalna komunikacija u partnerskoj relaciji rezultat: a) načina na koji su partneri orgajani kao deca; b) nerealih i neizgovorenih očekivanja koje imaju od svojih supružnika.
Asertivni „ja“ govor: Izraziti kako se ti osećaš u problem situaciji; Zašto si tako postupio; Kako možeš da odreaguješ u budućnosti.
Poverenje.
„Osluškivanje“: Osetljivost za potrebe i osećanja drugih (teorija atačmenta); Aktivno slušanje
Bliskost.
Ovaj rad prezentovao je Dragan Vasiloski (Norveška), u okviru III Međunarodnog festivala „Novi Sad - tango grad“, koji je od 25. do 28. avgusta organizovalo Udruženje “Todo Tango” uz podršku Ambasade Argentine u Beogradu, Uprave za kulturu Grada Novog Sada i Turističke organizacije Grada Novog Sada, i partnera: Galerije Matice srpske i Kulturnog centra Novog Sada, kao sastavni deo programa “Novi Sad 2021″ kojim se grad Novi Sad kandiduje za titulu evropske prestonice kulture 2021.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar