Thu10212021

Poslednja izmena:08:53:33 AM

Back KULTURA KULTURNA BAŠTINA Tango i terapija parova - paralele i izazovi

Tango i terapija parova - paralele i izazovi

  • PDF

Istorijat tango plesa
Od 1870., uslovno sve do 1900. godine, možemo reći da je to prva faza u tangu, karakteristična po improvizaciji, gde su muzičari na sluh pratili plesače, a ne obrnuto. Gde je muzika bila živahnija i veselija, ali je to period koji je iznedrio vrsne muzičare i kompozitore tanga koji ga uvode u njegovo zlatno doba.

Period od 1900. do 1920. godine poznat kao „guardia vieja“ nazvan je po kompozitorima tzv. stare garde koji su razvili tango u jednu od najinteresantnijih i najlepših muzičkih oblika. Period od 1920. do 1940. Argentinci zovu zlatno doba tanga. Tango, u stvari, tada dobija današnji oblik. To je rezultat nekoliko istovremenih dešavanja. Najezda doseljenika iz Evrope doprinosi da se tango prenese u Evropu i stekne neverovatnu popularnost, jer ga u Evropi prihvataju viši slojevi društva. Tada dobija i vokalnu crtu sa preovlađujuće lirskim pesmama. Orkestri se povećavaju, a note zapisuju.
Zatvoren plesni stav tanga je nastao pod uticajem evropskih plesova: polke, mazurke...
Istorijat porodične terapije - Četiri teoretičara:
-Don Džekson (MRI) Institut za mentalna istraživanja formuliše koncept bračnog „Quid pro quo“ (usluga za uslugu - ti meni, ja tebi);
-Virdžinija Satir (škola komunikacije i validacije) - bračne dijade;
-Mari Boven (porodica porekla) - transgeneracijski teorija o porodičnim sistemima; naglašava značaj self-diferenciranosti (diferenciranje sebe u odnosu na druge i diferenciranje misli i osećanja); reakcija na tenziju u dijadi predstavio kroz koncept triangulacije kao način stabilizovanja dijade-terapeut neutralan-objektivan učitelj;
-Džej Hejli- moć i kontrola – centralni koncepti u razumevanju relacijske dinamike braka, i značaj jasnoće ili fleksibilnosti hijerarhijske strukture kao obostrani zaštitni ugovor. Noviji pristupi: Bihejvioralna bračna terapija (BBT) – prepoznavanje i promene obrazaca ponašanja između partnera.
Terapija parova usmerena na emocije (TPE): teorije afektivnog vezivanja-svi ljudi imaju potrebu za afektivnim vezivanjem i odnosom.
Postomoderna
Promene: definicija para, elemenata terapije i plesa Uticaj na tango: Muzika, Tehnika plesanja (nuevo), Plesni parovi, Socijalni ples
Uticaj na terapiju parova
-Tradicionalno: bračno usmeravanje - koreni seoske i verske pouke - rad sa parovima pre venčanja, novovenčanima i partnerima u braku - volonteri u laičkim i crkvenim organizacijama;
-Sredinom šezdesetih pojavljuje se reč „terapija“ u pristupu bračnom savetovanju i do sredine osamdesetih terapija parova je nazivana „bračnim savetovanjem“ ili „bračnom terapijom“;
-Od sredine osamdesetih prihvaćen je termin „terapija parova“ - prepoznavanje različitih partnerskih odnosa i različitih zahteva za terapijom;
-Dvadeset prvi vek donosi nove izazove u vezi definicije „parova“ - istopolni parovi, jednoroditeljske porodice.
Osnovni elementi za uspešnu terapiju: Alijansa, Pridruživanje, Razumevanje, Radoznalost, Neutralnost.
Alijansa: neutralnost, terapeutski par.
Pridruživanje: Zainteresovanost; Razumevanje za probleme; Neutralna pozicija.
Osnovni elementi za uspešno podučavanje tanga: Poznavanje osnovih elemenata tanga; Razumevanje dinamike pokreta i dinamike parova; Prepoznavanje očekivanja i potreba učenika; Autoritet znanja.
Bitni elementi; Očekivanja; Komunikacija; Poverenje; Bliskost.
Zagrljaj: Bliskost; Poverenje; Razmena energije; Primena u terapiji (parkinsonova bolest, anksiozni poremećaji, terapija parova).
Očekivanja: Kako zamišljamo da treba da izgleda; Kako to zaista izgleda.
Staviti se u položaj drugog: tehnika - „obuti tuđe cipele“.
Šta je to što ja mogu da uradim da promenim situaciju: Da li sam ja doprineo/la trenutnoj situaciji?; Ako jestam na koji način?; Zašto sam tako reagovao/la?; Kako mogu drugačije da uradim?
Komunikacija: Virdžinija Satir (1967), pretpostavlja da je disfunkcionalna komunikacija u partnerskoj relaciji rezultat: a) načina na koji su partneri orgajani kao deca; b) nerealih i neizgovorenih očekivanja koje imaju od svojih supružnika.
Asertivni „ja“ govor: Izraziti kako se ti osećaš u problem situaciji; Zašto si tako postupio; Kako možeš da odreaguješ u budućnosti.
Poverenje.
„Osluškivanje“: Osetljivost za potrebe i osećanja drugih (teorija atačmenta); Aktivno slušanje
Bliskost.
Ovaj rad prezentovao je Dragan Vasiloski (Norveška), u okviru III Međunarodnog festivala „Novi Sad - tango grad“, koji je od 25. do 28. avgusta organizovalo Udruženje “Todo Tango” uz podršku Ambasade Argentine u Beogradu, Uprave za kulturu Grada Novog Sada i Turističke organizacije Grada Novog Sada, i partnera: Galerije Matice srpske i Kulturnog centra Novog Sada, kao sastavni deo programa “Novi Sad 2021″ kojim se grad Novi Sad kandiduje za titulu evropske prestonice kulture 2021.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com