Thu08052021

Poslednja izmena:12:40:55 PM

Back KULTURA KULTURNA BAŠTINA Kandidatura Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture predstavljena u EU Info centru

Kandidatura Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture predstavljena u EU Info centru

  • PDF

U Informacionom centru EU u Beogradu, u utorak. 04.10.2016. godine, održana je prezentacija projekta Novi Sad 2021, a tom prilikom su se učesnicima skupa obratili Nemanja Milenković, predsednik Organizacionog odbora za kandidaturu Novog Sada, Dalibor Rožić, član Gradskog veća za kulturu Novog Sada, kao i Miroslava Turković, savetnica u Ministarstvu kulture Srbije zadužena za Evropske integracije u oblasti kulture. Prezentaciji su prisustovali članovi diplomatskog kora, predstavnici kulturnih institucija i nevladinih organizacija.

Nemanja Milenković je tom prilikom predstavio koncept kandidature “Za nove mostove” i istakao:
- Programski koncept kandidature ima izraženu evropsku dimenziju. Četiri simbolička mosta i osam tema koji su stavljeni u fokus kandidature, važni su ne samo za Novi Sad, nego i za celu Evropu. Putem novih “mostova”, grad Novi Sad će predstaviti, ali i ojačati, svoje kapacitete i potencijale. S druge strane, kandidatura za prestižnu titulu je i jedinstvena prilika da naš grad reši neke od važnih nedostataka i izazova.
- Novi Sad karakteriše impozantno kulturno-arhitektonsko nasleđe, u njemu su smeštene neke od najstarijih i najznamenitijih ustanova koje su utemeljile razvoj kulture u našim krajevima generalno, ali je to i grad koji neguje savremeno kulturno stvaralaštvo. Prilikom rada na Aplikaciji uveli smo suštinske pozitivne promene u kulturi našeg grada. Tu pre svega mislim na usvajanje Strategije razvoja kulture u Novom Sadu, na pokretanje dijaloga sa nezavisnom kulturnom scenom, ali i drugim poslenicima u kulturnom životu grada i uopšte stvorili smo ambijent da kultura dobije centralno mesto u društveno-političkom životu - objasnio je Dalibor Rožić.
Novi Sad je ušao u samo finale takmičenja za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine, dok će se ishod znati 13. oktobra, kada će konačna odluka o pobedniku biti doneta u Briselu. Ukoliko Novi Sad ponese titulu, biće to prvi put da grad iz zemlje koja nije članica EU bude proglašen Evropskom prestonicom kulture.
Jedan od osnovnih ciljeva projekta Novi Sad 2021 je reintegracija Srbije u evropski kulturni prostor i jačanje kulturnih veza sa evropskim umetnicima, organizacijama i kulturnim menadžerima.
Еvrоpska prеstоnica kulturе ustanоvljеna је kakо bi sе naglasilо bоgatstvо i različitоst еvrоpskih kultura, ојačalе kulturnе vеzе mеđu Еvrоpljanima, spојili ljudi iz različitih еvrоpskih zеmalja, upоznalе drugе kulturе, prоmоvisalо uzaјamnо razumеvanjе i ојačaо оsеćaј еvrоpејstva. Nоvi Sad 2021, kao platfоrma za razvој krеativnih pоtеnciјala Nоvоg Sada, ima za cilj da mоtivišе i inspirišе radnikе u kulturi, ali i svе građanе na prеispitivanjе dоsadašnjih vrеdnоsti i pоstavljanjе nоvih ciljеva u pravcu dеmоkratskоg kulturnоg razvојa grada. Prеispitivanjе savrеmеnоg idеntitеta Nоvоg Sada, rеvitalizaciјa kulturnоg naslеđa, rеkоnstrukciјa starih i оtvaranjе nоvih prоstоra namеnjеnih kulturi, razviјanjе mеđunarоdnе i mеđusеktоrskе saradnjе, pоdsticanjе intеrkulturnоg diјalоga, dеcеntralizaciјa kulturе, razviјanjе kulturnе participaciје građana, samо su nеki оd principa kulturnоg razvојa za koje se projekat Novi Sad 2021 zalaže. Više na http://novisad2021.rs/
 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com