Sun07142024

Poslednja izmena:10:05:24 AM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Stručna radionica iz oblasti turizma u svrhu umrežavanja i usavršavanja turističke privrede AP Vojvodine

Stručna radionica iz oblasti turizma u svrhu umrežavanja i usavršavanja turističke privrede AP Vojvodine

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 5
  • Sledeća

Stručna radionica iz oblasti turizma pod nazivom ,,Pravci razvoja turizma u AP Vojvodini“, u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, okupila je relevantne učesnike u oblasti turizma kako bi republički i pokrajinski organi, lokalne samouprave, relevantne organizacije, stručna i šira javnost bila upoznata sa programskim aktivnostima Pokrajinskog sekretarijata, kao i vidovima podrške koja je predviđena u 2017. godini. Cilj okupljanja jeste upravo umrežavanje činioca turističke privrede u svrhu praćenja aktuelnih trendova i usavršavanja stručnog kadra u ovoj oblasti.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, je naglasio da je razmena iskustava i znanja značajno polazište za naredna usklađivanja pojedinačnih koncepata uređivačke politike u oblasti turizma.
,,Danas postoji strateški i zakonski okvir za oblast turizma, u vidu novousvojene Strategije razvoja turizma koja prepoznaje četiri destinacije na pokrajinskom nivou. Zajedno sa Turističkom organizacijom Vojvodine, lokalnim smoupravama, regionalnim razvojnim agencijama i ostalim turističkim akterima, Sekretarijat će kreirati novi dokument programa razvoja turizma APV, koji će se u mnogome oslanjati na ovu Startegiju. Današnji zajednički zaključci bi trebalo da budu smernica u budućem radu, kao i u utvrđivanju strateških pravaca Pokrajinske vlade i samog Sekretarijata“, rekao je Đoković i dodao da je fokus Sekretarijata na aktivnom turizmu, cikloturizmu, nautičkom i banjskom turizmu, kao i na njihovom uvezivanju putem ruralnog turizma.
Potpredsednik Đoković je podsetio da je pri Sekretarijatu ove godine osnovan Savet za turizam sa identifikovanja ključnih problema i njihovo prevazilaženje kroz implementaciju strateških dokumenata na svim nivoima. Savet će nastojati da unapredi i oblast kontrole pružanja usluga u turističko-ugostiteljskim objektima i turističkim agencijama, a relevantnim institucijama i nadležnim organima će predlagati i mere za podsticanje razvoja turizma u Pokrajini.
Pomoćnica Ministra trgovine turizma i telekomunikacija, Renata Pindžo, ističe da vojvođanski mnogobrojni potencijali do sada nisu bili dovoljno valorizovani, ali i da rezultati iz prethodnih godina pokazuju uzlazni trend kada je reč o turizmu Srbije i severne pokrajine. Ona je istakla da je Strategijom naglašen koncept razvoja destinacija i ključna tržišta, kako Vojvodine kao destinacije, tako i izdvojenih, pojedinačnih destinacija, koje u narednih deset godina mogu doneti ekonomsku vrednost u turizmu. Pomoćnica je istakla da je neophodno jačanje ljudskih kapaciteta, baviti se edukacijom kadrova, jer je ljudski faktor u ovoj delatnosti faktor uspeha.
Učesnici radionice su i predsednica Saveta za turizam i šef Katedre za turizam na PMF-u Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Kristina Košić, direktor Turističke organizacije Novi Sad, Branislav Knežević, kao i predstavnici Turističke organizacije Vojvodine, Novosadskog sajma, Nacionalnog parka Fruška gora, Zavoda za urbanizam Vojvodine, Republičke turističke inspekcije, Saveta za turizam Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, klastera i kompanija.
Kao posebna tema od izuzetnog značaja jeste predstavljanje predloga pravilnika o kategorizaciji manifestacija koja je polazište za kreiranje dokumenta namenjenog praćenju i unapređenju manifestacionog turizma u AP Vojvodini. Ovim dokumentom bi se pomoglo organizatorima da budu što bolji, kako bi njihovi događaji bili održivi i kako bi se pratio njihov rad u okviru ustanovljenih kriterijuma kojim se uspostavlja i sistem metrike određenih indikatora manifestacija. Pravilnih sadrži ukupno 25 kriterijuma na osnovu kojih se sprovodi bodovanje i rangiranje manifestacije u okviru četiri ranga.
Posebna pažnja se usmerava na osobe sa invaliditetom kojima bi se omogućilo da ravnopravno budu deo turističkog doživljaja.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com