Thu07252024

Poslednja izmena:07:58:03 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Prof. dr Dragan Soleša: Kvalitetno obrazovanje mladih ljudi je osnovni cilj postojanja FIMEK-a

Prof. dr Dragan Soleša: Kvalitetno obrazovanje mladih ljudi je osnovni cilj postojanja FIMEK-a

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 3
  • Sledeća

VELIKI ŠAMPIONSKI PEHAR NOVOSADSKOG SAJMA za visok kvalitet obrazovanja na 12. Međunarodnom sajmu obrazovanja „Putokazi“, koji se od 06.- 08. marta održava na Novosadskom sajmu, poneo je UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA Novi Sad. Na osnovu ukupnih rezultata ocenjivanja kvaliteta četiri Velike zlatne medalje dodeljene su Stomatološkom fakultetu, Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe, Farmaceutskom fakultetu i Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment, koji se nalaze u sastavu Univerziteta Privredna akademija. Dekan Fakulteta za ekonomiju i inžinjerski menadžment (FIMEK) Univerziteta Privredna akademija, prof. dr Dragan Soleša, sa zadovoljstvom je odgovorio na nekoliko pitanja za naš portal.

*Šta FIMEK izdvaja od drugih visokoobrazovnih institucija?
- Pre svega kvalitet i raznovrsnost studentskih programa koje poseduje. Volim da kažem da je FIMEK uvek u društvu najboljih i ovo danas to dokazuje. FIMEK ima 15 akreditovanih studijskih programa, od toga 7 studijskih programa osnovnih akademskih studija, 5 studijskih programa master akademskih studija i 3 studijska programa doktorskih studija. Fakultet ima dozvolu za obavlјanje naučnoistraživačkog rada u dva naučna polјa: društveno humanističkom i tehničko tehnološkom polјu. FIMEK je proces osavremenjivanja nastave i celokupnog režima studija učinio odgovarajućim zahtevima koje nameće savremeno doba, pri tom sačuvao sve ono dobro nasleđeno iz prošlosti.
*Evidentna je i angažovanost celokupnog nastavnog kadra koji je takođe uticao na izgradnju imidža ovog fakulteta.
- Iza ovoga stoji veliki rad svih zaposlenih na fakultetu. Na Univerzitetu radi blizu 300, a samo na FIMEK-u oko 90 nastavnika. Na ovaj način pomažemo državi ne samo što obrazujemo mlade ljude već i što zapošljavamo veliki broj nastavnika koji nisu svoje karijere zasnovali na budžetu nego na svojevrsnom proizvodnom kvalitetu - znanju. Tržište je malo i mladih ljudi je sve manje, a konkurencija sve žešća. Danas možemo videti kako su se pojavili novi univerziteti i iz Crne Gore, BiH, Republike Srpske koji svoj prostor traže i u Srbiji. Mi se za svoje mesto možemo izboriti samo kvalitetom, velikim brojem naučnih radova, projekata. Kvalitetino obrazovanje mladih ljudi je osnovni cilj našeg postojanja.
*Vašim studentima nudite i širok izbor studijskih programa.
- Svake godine se trudimo da uvedemo neki novi studijski program. Najnoviji je saobraćajno inženjerstvo. Podsetio bih da Saobraćajno inženjerstvo na FIMEK-u, pored Saobraćajnog fakulteta u Beogradu i Fakulteta tehnčkih nauka u Novom Sadu je treći fakultet u zemlji koji obrazuje inženjere saobraćaja. To je profesija za koju se opredeljuje sve veći broj mladih ljudi, potreban ovom društvu i smatramo da je to dobar strateški potez menadžmenta FIMEK-a i Univerziteta Privredna akademija.
*FIMEK je jedan od vodećih, ako ne i lider aktivnosti koje nisu direktno vezane za studiranje. - Smatramo da nije dovoljno da sve svoje resurse usmerimo na obrazovanje, studiranje, na rad sa mladim ljudima. Mi moramo da mislimo i na mlade koji tek stasavaju, na osnovce i srednjoškolce. U tom smislu razvili smo niz aktivnosti i manifestacija koje organizujemo potpuno besplatno. Na taj način pokazujemo društvenu odgovornost preduzećima, drugim fakultetima, kako može jedan privatni fakultet da promoviše mlade ljude, podstiče i nagrađuje mlade ljude. Mi stalno pozivamo državne institucije da se uključe i takmiče sa nama. Što više imamo tih manifestacija imaćemo više mladih ljudi u našem fokusu, ne samo kada je obrazovanje i nauka u pitanju već i društvo u celini.
*Vaš stav o umrežavanju u budućnosti?
- Univerzitet, a simim tim i FIMEK od osnivanja nastoje da se povežu sa izvrsnim i kvalitetnim institucijama u zemlji i van njenih granica, u cilju mobilnost i profesora i studenata. Veliki broj profesora iz EU, SAD i drugih zemalja sveta naši su profesori predavači. Od ovog semestra na studijskom programu Informatika, predavaće prorektor Sveučičišta iz Zagreba i vrhunski profesori sa državnog Univerziteta iz Maribora. Kvalitet leži u tome da naši studenti mogu da povuku paralelu između rada na fakultetima u EU i našeg fakulteta.
*Da li je sledći korak dovođenje stranih studenata i da li za to postoji mogućnost?
- Upravo je to jedan veliki izazov i šansa za FIMEK i Univerzitet uopšte, ali za to nam je potrebna pomoć države. Veliko je bogatstvo obrazovati mlade ljude. Obrazovanjem mladih ljudi iz drugih zemalja pruža se prilika da im približite svoj jezik, kulturu, ali pre svega potvrdite svoj kvalitet. Mi imamo kadar za to, ali nam nedostaju smeštajni kapaciteti. Bilo bi dobro kada bi država razumela ovakvu potrebu i dala podsticajna sredstva našim fakuletima da krenu u tom pravcu. Mogli bi da dovedemo na stotine studenata da se obrazuju u našoj zemlji. To je nova izvozna šansa, novi podsticajni razvoj naše države - da obrazujemo mlade ljude širom sveta i da ovo bude dobro mesto i za život, rad i za obrazovanje - zaključio je prof. dr Dragan Soleša.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com