Tue04162024

Poslednja izmena:09:06:30 AM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Zajedničkim snagama za jaču privredu

Zajedničkim snagama za jaču privredu

  • PDF

Privredna komora Vojvodine (PKV) od početka godine uspostavila je i unapredila postojeću saradnju sa mnogim institucijama, a sa nekoliko njih sklopila je sporazume o saradnji, kako bi se još više poboljšala privredna poslovna klima na teritoriji AP Vojvodine, ali i povezali privrednici sa zemljama u regionu. Tim sporazumima postavljeni su temelji za čvrstu saradnju, kojima se uspostavlja razmena znanja i iskustava, uzajamna podrška i spremnost da se zajedničkim radom ojačaju sve privredne grane, kako bi se iskoristili svi potencijali na teritoriji AP Vojvodine i regiona.

PKV ove godine obeležava 98 godina od osnivanja, a na svečanoj akademiji pod nazivom „Na tradiciji u budućnost“, predsednik Pokrajinske vlade, Igor Mirović, i predsednik PKV, Boško Vučurević, potpisali su Sporazum o saradnji između ove dve institucije. Sporazumom je uspostavljen osnov za trajnu i kontinuiranu saradnju Pokrajinske vlade i PKV, sa ciljem razvoja i jačanja privrede AP Vojvodine. PKV kroz sve godine postojanja predstavlja sponu između privrede sa jedne i republičkih i pokrajinskih organa, kao i organa lokalne samouprave, sa druge strane.
Predsednik PKV Boško Vučurević, koji je na ovu funkciju stupio 1. januara tekuće godine, kao diplomirani ekonomista koji je veći deo svoje profesionalne karijere, preko 30 godina, proveo radeći u spoljnoj trgovini, kasnije i kao menadžer u NIS-u, u Frankfurtu, Rumuniji i BiH, za „Top Srbiju“ kaže da je spreman da svoje iskustvo usmeri u poboljšanje celokupne privrede. Svoje radno iskustvo i svoje kontakte u toku svog petogodišnjeg mandata, Vučurević stavlja u funkciju razvoja privrednih grana Vojvodine i Srbije.
- Na vrhu prioriteta ovog saziva PKV je privlačenje novih investicija, otvaranje preduzeća, izgradnja PKV kao „mosta“ koji povezuje privrednike i pokrajinske i republičke institucije. Nastavljamo da negujemo tradiciju, ali i da predanim radom uspostavljamo nove oblike saradnje, sazdane na čvrstim temeljima. Bitno je napomenuti da se PKV, sa novim Zakonom o privrednim komorama, koji je stupio na snagu 1. januara 2017, pozicionirala kao samostalni privredni subjekt u jedinstvenom komorskom sistemu. U saradnji sa Privrednom komorom Srbije (PKS), a po određenim članovima pomenutog Zakona, definisali smo sve svoje aktivnosti. Naš zadatak je da se svojim radom, stručnošću, saradnjom sa naukom, kao i privrednim subjektima, postavimo kao najznačajnija spona između privrednih subjekata, PKS i Pokrajinske vlade, a samim tim i sa Republičkom vladom - istakao je predsednik PKV.
U narednom periodu PKV se neće zadržati samo na tradiciji. Zaključivanjem kako Sporazuma o saradnji sa Pokrajinskom vladom, sa Štajerskom gospodarskom zbornicom Maribor, Republika Slovenija; Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu i Privrednom komorom Županije Čongrad, Republika Mađarska, tako i definisanjem i realizacijom razvojnih projekata Pokrajine, utvrđen je pravac daljeg razvoja PKV. Ovim će se PKV, kroz analizu baze podataka kojom raspolaže, maksimalno uključiti u strategiju razvoja privrede AP Vojvodine.
Pored toga, PKV je, inspirisana humanitarnim radom i akcijama Rotari-kluba „Novi Sad“, prepoznala potrebu konstantnog ulaganja u mlade. Kako se mladi danas obrazuju u svetu stalnog razvoja tehnologije, predsednik Vučurević odlučio je da ŠOSO „Milan Petrović“, u saradnji sa Rotari-klubom „Novi Sad“, pokloni tri računara i tri štampača čime je postavljena čvrsta osnova za dalju saradnju.
- Smatramo da će upravo ovakve akcije doprineti daljem obrazovanju i usavršavanju mladih. Sa druge strane, PKV će uspostaviti kontinuiranu saradnju sa ŠOSO „Milan Petrović“ i učenike ove škole, nakon stečenog srednjeg obrazovanja, uključiti u rad naših privrednih subjekata na teritoriji AP Vojvodine - rekao je predsednik Vučurević.
A pospešivanju razvoja poslovanja privrednika na ovim prostorima, doprineće u velikoj meri i nedavno postavljeni temelji za čvršću saradnju. Sporazumom o saradnji između PKV i Štajerske gospodarske zbornice Maribor, Republika Slovenija stvorena je osnova za razvoj regionalne privrede, za efikasno i efektivno povezivanje i poslovanje privrednih subjekata. Prvi korak koji je ovim Sporazumom o saradnji uspostavljen jeste stalna razmena informacija o svim segmentima bitnim za unapređenje poslovanja privrednih subjekata.
Predmet Protokola o naučno-tehničkoj saradnji između PKV i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu je uspostavljanje naučno-tehničke saradnje na realizaciji transfera istraživačkih rezultata, uvođenja novih tehnologija i edukacije zaposlenih u privredi Vojvodine u oblastima obrazovanja, kulture, turizma, hotelijerstva, restoraterstva, gastronomije, zaštite životne sredine, kontrole kvaliteta, ekologije, informatike, finansija i drugih oblasti od koristi za potpisnike ovog protokola. Protokolom je obuhvaćeno i učešće u zajedničkim projektima finansiranim iz domaćih fondova i fondova Evropske unije, a u vezi sa unapređenjem i kreiranjem novih turističkih proizvoda, kao i edukacijom zaposlenih u privredi.
Sporazumom o saradnji između PKV i Privredne komore Županije Čongrad, Republika Mađarska strane su se obavezale da će učestvovati u radu svojih članova na njihovim teritorijama, posebno im pomažući u pronalaženju pogodnih partnera za saradnju na poljima trgovine, privrede, industrije, poljoprivrede, na polju investiranja, turizma, kada su u pitanju transport, osiguranja, industrijske i ekonomske zone, nauka i tehnologija, itd.
Nastojeći da nastavi tradiciju PKV koja je kroz sve godine postojanja predstavljala sponu između privrede sa jedne i republičkih i pokrajinskih organa, kao i organa lokalne samouprave sa druge strane, predsednik PKV Boško Vučurević istakao je da je u planu potpisivanje još nekoliko sporazuma o saradnji sa nizom privrednih i naučno-stručnih institucija, a sve u cilju daljeg razvoja privrede u Pokrajini i Republici. Na taj način, PKV će unaprediti poslovanja svojih članova, njihovog rasta i razvoja, te će na mnogo efikasniji način odgovoriti na potrebe i zahteve privrede.
Pozitivni primeri brojnih kompanija govore da je uz PKV globalno povezivanje postalo lakše nego ikada ranije. Pouzdani kontakti i precizne informacije su osnovi dobre saradnje za osvajanje sve zahtevnijeg domaćeg i inostranog tržišta. Stoga će PKV težiti da ostvari još čvršću saradnju sa državnim institucijama na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou i da pruži maksimalnu podršku privrednicima, a sve u cilju osnaživanja privrede, što je najbitnije za jačanje i razvoj jednog društva. Posebna pažnja biće posvećena domaćoj proizvodnji i poboljšanju uslova rada i poslovanja. Definisani su konkretni koraci ka ostvarivanju zacrtanih aktivnosti, a sve u cilju pospešivanja razvoja privrede na teritoriji AP Vojvodine i uspostavljanje još jače saradnje sa regionom. Na ovaj način, Vojvodina ima sve preduslove da se u budućnosti snažnije i brže i sa više ambicija i rezultata, bez skrivanja, pojavljuje u javnosti i da bude deo najvažnijeg zadatka u našoj Republici, a on se odnosi na dalji razvoj privrede.
 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com