Sun04142024

Poslednja izmena:12:44:10 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Diplomirani inženjer saobraćaja na FIMEK-u

Diplomirani inženjer saobraćaja na FIMEK-u

  • PDF

Studijski program Drumski saobraćaj i transport je koncipiran u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Bolonjskom deklaracijom i standardima za akreditaciju. Namenjen je onima koji žele da steknu sadržajna i kvalitetna, kako teorijska tako i praktična znanja, koja će im omogućiti da postanu uspešni profesionalci sposobni da planiraju, projektuju, upravljaju i kontrolišu procese i sisteme u raznim vidovima, oblastima i tehnologijama drumskog saobraćaja, transporta, komunikacija i logistike.

Studijski program Drumski saobraćaj i transport pruža studentima znanja i veštine iz oblasti planiranja saobraćaja i infrastrukture, projektovanja, regulisanja i upravljanja na mreži puteva i ulica, projektovanja kapaciteta, vrednovanja, upravljanja i eksploatacije drumskih saobraćajnica.
Savladavanjem studijskog programa Drumski saobraćaj i transport studenti stiču kompetencije da analiziraju i prognoziraju zahteve na transportnom tržištu, planiraju i projektuju, upravlјaju, eksploatišu i kontrolišu procese i sisteme koji omogućavaju protok lјudi, robe, tereta i informacija u različitim vidovima modalnog (drumskog, železničkog, vodnog, vazdušnog) i mutimodalnog saobraćaja i transporta, komunikacija i logistike.
Za studente je tokom studija organizovana stručna praksa kao deo nastavnog procesa kako bi stekli veštine koje zahteva savremeno tržište rada i na taj način obezbedili sigurno zaposlenje.
Nastava je interaktivna i ostvaruje se u malim grupama i kroz mentorski rad. Kroz interaktivnu nastavu naglasak se stavlja na isticanje individualnog, kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije, kao i na uspostavljanje neposrednog odnosa između studenata i profesora. Kvalitetu nastavnog procesa doprinose i gostovanja stručnjaka iz privrede.
Studijski program Drumski saobraćaj i transport traje četiri godine i njegovim završetkom studenti stiču 240 ESPB bodova i zvanje DIPLOMIRANI INŽENJER SAOBRAĆAJA.
Nakon završetka studijskog programa Drumski saobraćaj i transport studenti su na raspolaganju brojne mogućnosti zaposlenja u saobraćajno-transportnim kompanijama,
proizvodnim, industrijskim preduzećima, trgovačkim i distributivnim kompanijama,
špediterskim kompanijama i transportnim agencijama, drumskim i železničkim putničkim terminalima i robnim stanicama, lukama i vazduhoplovnim pristaništima, organizacijama koje se bave bezbednošću saobraćaja, preduzećima specijalizovanim za pružanje kompleksnih logističkih usluga - logistički provajderi, javnim ustanovama - ministarstvima, komorama i drugim ustanovama na različitim nivoima gde se angažuju na poslovima vezanim za probleme saobraćaja, transporta, logistike i komunikacija na međunarodnom, nacionalnom, regionalnom i gradskom nivou, gradskim upravama, projektnim organizacijama, istraživačko-projektantskim kućama, u različitim institutima, biroima, ustanovama za statistička istraživanja, urbanističkim zavodima i drugim ustanovama, koje se bave istraživanjem, planiranjem i projektovanjem u oblasti saobraćaja, transporta, logistike i komunikacija, bankama, medijskim i novinskim kućama, osiguravajućim kompanijama, carinskim upravama, obrazovnim institucijama, na različitim nivoima itd., kao i u različitim privrednim subjektima, kako u privatnom tako i u javnom sektoru.
 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com