Tue06182024

Poslednja izmena:11:07:14 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Doc. dr Dragoslav Ivanišević: Kratak pregled razvoja Departmana za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu

Doc. dr Dragoslav Ivanišević: Kratak pregled razvoja Departmana za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu

  • PDF

Povodom obeležavanja 70 godina Departmana za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu, direktor Departmana, doc. dr Dragoslav Ivanišević, na naučno-stručnom skupu pod nazivom „Nove sorte i klonovi vinove loze“, održanom na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, u petak, 26. maja, izneo neke od impresivnih referenci iz istorije i razvoja ove institucije.

Sve je počelo 1947. godine kada je 1. aprila Ukazom Skupštine AP Vojvodine formiran Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo u Sremskim Karlovcima. Te iste godine rad Zavoda je proširen na oblast voćarstva. Od 1961. Zavod izrasta u Institut sa pet odseka: voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo, zaštitu bilja i oplemenjivanje voćaka i vinove loze. Još od osnivanja Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu 1954. godine, na fakultetu je formirana Katedra za voćarstvo i vinogradarstvo, a kasnije i Odsek za voćarstvo i vinogradarstvo. Ustavnim amandmanima iz 1971. godine Institut u Sremskim Karlovcima je integrisan sa Poljoprivredim fakultetom, odnosno Odsekom za voćarstvo i vinogradarstvo, i od tada se nalazi u njegovom sastavu. Godine 1973. iz Instituta su izdvojeni naučni radnici koji su se bavili zaštitom biljom i pripojeni su Institutu za zaštitu bilja Poljoprivrednog fakulteta, a radnici koji su se bavili vinarstvom pripojeni su Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu. Od 1975. rad Departmana se proširuje i na oblast hortikulture, a Institut dobija naziv Institut za voćarstvo, vinogradarstvo i hortikulturu. Posle nekoliko reformi od 2002. godine Instutut menja naziv u Departman, a od 2005. Departman proširuje rad i na oblast pejzažne arhitekture. Danas Departman za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu se sastoji od dve katedre: Katedre za voćarstvo i vinogradarstvo, kojim se realizuju studijski programi na osnovnim i master studijama, te Katedre za hortikulturu i pejzažnu arhitekturu na kojoj se organizuju dva programa na osnovnim i dva programa na master studijama. Na Departmanu je zaspoleno 21 nastvnika, pet istraživača, 22 člana nenastavnog osoblja. Pored katedri u okviru Departmana, nalazi se i Institut za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu u okviru kojih se realizuju mnogobrojni projekti. Samo u poslednjih deset godina relalizovano je 32 projekta od kojih deset međunarodnih.
Sastavni deo Departmana čine i ogledna dobra za voćarstvo i vinogradarstvo, koje se nalaze na tri lokaliteta (u Sremskim Karlovcima i Rimskim Šančevima) i predstavljaju mesta za edukaciju studenata i naučno-istraživački rad nastavnika i saradnika. U okviru Departmana nalazi se i nekoliko laboratoriji, a velikim radom nastavika i naučnika tokom ovih sedam decenija na Departmanu su do sada stvorene 23 sorte, 7 klonova, tri subklona vinove loze, devet selekcija oraha, pet vrsta kajsija, devet sorti jabuke stubastog tipa, tri breskve i jedna kruška. Samo u proteklih deset godina objavljeno je preko 400 naučnih radova. U Zavodu za intelektualnu svojinu zaštićen je jedan patent. Jedan od najvećih komparativnih prednosti Departmana, pored obrazovanja studenata i pružanja nekoliko kompetencija jeste upravo pružanje primenjenih znanja studentima, a sve u skladu sa potrebama današnje tržištne privrede. U tom smislu Departman će nastaviti da obogaćuje i unapređuje i postojeće studijske programe, ali i da razvije nove. U prilog tome ide i činjenica da je u procesu akreditacije novi studijski smer na master nivou, plod saradnje Poljoprivrednog i Tehnološkog fakulteta, koji će biti realizovan na nivou Univerziteta, a odnosi se na vinogradarstvo i vinarstvo. Od 1973. godine kada su se vinogradarstvo i vinarstvo razdvojeni, počeli su da se razvijaju kao samostalne naučne discipline. Na ovaj način izašlo se u susret i željama studenata i potrebama današnje privrede za pružanjem objedinjenih znanja iz ove oblasti. Pored navedenih aktivnosti u oblasti nastave i nauke, Departman se bavi organizovanjem stručnih skupova, kojima želi da učvrsti svoju poziciju kada je u pitanju vidljivost Departmana, i sa tim aktivnostima će i dalje nastaviti. Departman će nastaviti da se bavi naučnim oblastima u kojima deluje, da učestvuje u transferu tehnologija, uvođenju novih i kreiranju i upravljanju znanjem, ali i da nastavi sa svojim bogatim oplemenjivačkim radom jer upravo je to ono po čemu je Departman i prepoznat i po čemu se najbolje pozicionirao u srpskoj poljoprivredi - zaključio je doc. dr Dragoslav Ivanišević.
 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com