Mon06172024

Poslednja izmena:12:30:30 PM

Back TURIZAM TURISTIČKE ORGANIZACIJE Konkurs za izbor suvenira na temu Rumski vašar

Konkurs za izbor suvenira na temu Rumski vašar

  • PDF

Na osnovu odluke v.d. direktora Turističke organizacije opštine Ruma, donete 15.06.2017. godine, Turistička organizacija opštine Ruma raspisuje: JAVNI POZIV za učešće na: K O N K U R S U ZA IZBOR SUVENIRA NA TEMU“ RUMSKI VAŠAR“.
Predmet Konkursa je izbor suvenira na temu „Rumski vašar“, manifestacije koja predstavlja svojevrstan brend rumske opštine, koja ove godine slavi 270 godina postojanja.

Pravo učešća na Konkursu imaju sva zainteresovana pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije i sva fizička lica, državljani Republike Srbije (osim članova komisije za izbor suvenira i zaposlenih u Turističkoj organizaciji opštine Ruma), koja ispune uslove navedene u ovom Konkursu.
Svoje radove (idejno rešenje i uzorak suvenira) učesnici Konkursa mogu dostaviti lično svakog radnog dana u periodu od 07:00 do 15:00 časova, ili putem preporučene poštanske pošiljke na adresu: Ruma, Glavna 172, s tim da pošiljka sadrži uzorak suvenira i idejno rešenje, sa naznakom „Konkurs za izbor suvenira na temu „ Rumski vašar“ “.
U istoj pošiljci se mora obavezno nalaziti i poseban zatvoren manji koverat na kojem treba da piše „AUTOR“ i koji treba da sadrži podatke o autoru ( ime i prezime, zanimanje, adresa stanovanja, kontakt telefon ili e-mail adresa, svojeručni potpis autora).
Učesnik dostavlja i posebnu izjavu da je rad njegovo autorsko delo, te da u slučaju da isto bude izabrano kao suvenir, autorska prava na isto, odnosno pravo na komercijalno iskorišćavanje istog, ustupa Turističkoj organizaciji opštine Ruma, a pod uslovima koji će biti regulisani posebnim Ugovorom.
Svaki učesnik može konkurisati sa više radova. U tom slučaju, svaki rad se dostavlja kao posebna pošiljka na način utvrđen u tački II - 2 ovog Konkursa.
Učesnici Konkursa treba da dostave i tekstualni opis suvenira: dimenzije, boje, kvalitet materijala sa osvrtom na vrstu materijala (keramika, drvo, staklo, kamen, metal, tekstil,...), od kojeg je izrađen.
Svojom prijavom svi učesnici konkursa neopozivo prihvataju sve uslove konkursa.
V.d. direktora Turističke organizacije opštine Ruma imenuje Komisiju za izbor suvenira na temu „Rumski vašar“ i sastavljena je od stručnih lica iz oblasti umetnosti, dizajna, turizma, etnologije, menadžmenta i lokalne samouprave.
Komisija zadržava pravo da izabere više suvenira ukoliko, po njihovoj oceni, podjednako odgovaraju uslovima Konkursa. Ako Komisija odluči da nijedan od prispelih predloga ne zadovoljava kriterijume Konkursa, Komisija zadržava pravo da ne izabere nijedno rešenje.
Suvenir na temu „Rumski vašar“ treba da predstavlja proizvod prilagođen masovnoj proizvodnji, namenjen turističkoj promociji opštine Ruma. Suvenir može imati i upotrebnu vrednost, odnosno da u granicama dobrog ukusa bude stilizovan kao predmet sa određenom upotrebnom vrednošću.
Komisija će pri izboru suvenira vrednovati: prepoznatljivost; vezu sa tradicijom i kulturnim nasleđem (odgovor na zadatu temu); orginalnost i inovativnost; tehničku izvodljivost i mogućnost serijske proizvodnje; ekonomsku pristupačnost proizvoda. Radovi po ovom Konkursu, donose se putem preporučene poštanske pošiljke ili lično, najkasnije do 24.07.2017. godine, na navedenu adresu, na način i pod uslovima utvrđenim u tački II-2 ovog konkursa.
Radovi koji budu dostavljeni posle navedenog roka, kao i radovi koji ne budu dostavljeni u formi i na način i pod uslovima utvrđenim u tački II-2 ovog konkursa, neće biti ocenjivani.
Odluku o izboru suvenira na temu „Rumski vašar“, Komisija za izbor suvenira doneće najkasnije u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje radova.
Učesnici Konkursa čiji radovi budu izabrani za suvenir na temu „Rumski vašar“ biće obavešteni o rezultatima po ovom Konkursu, a takođe i javnost, putem sredstava javnog informisanja. Autori čiji radovi ne budu izabrani mogu, ukoliko žele, da u roku od 8 dana od konačnih rezultata Konkursa, lično preuzmu svoje uzorke i idejna rešenja koja su dostavili.
Ovim Konkursom odabrani autor/autori dobija mogućnost sklapanja Ugovora sa Turističkom organizacijom opštine Ruma o proizvodnji i otkupu suvenira.
Za sva eventualna pitanja ili pojašnjenja u vezi Konkursa, zainteresovani se mogu obratiti Turističkoj organizaciji opštine Ruma putem telefona 022/470-655 ili elektronske pošte, na adresu Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , sa naznakom „Konkurs za izbor suvenira na temu „Rumski vašar“ “. Tekst Konkursa biće objavljen na internet stranicama Turističke organizacije opštine Ruma: www.rumatourism.com, facebook stranici TOO Ruma i sajtu Opštine Ruma: www.ruma.rs.
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE RUMA,
v.d. direktora Mirjana Vujasinović
 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com