Sun07142024

Poslednja izmena:10:05:24 AM

Back KULTURA LIČNOSTI Predragu Dašiću uručen Orden Ukrajinske tehnološke akademije (UTA)

Predragu Dašiću uručen Orden Ukrajinske tehnološke akademije (UTA)

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 2
  • Sledeća

Dana 16.09.2017. godine na Zlatiboru, u okviru 17. međunarodne konferencije RaDMI-2017, predsednik Ukrajinske tehnološke akademije (UTA) Prof. dr Igor I. Polovnikov uručio je Orden za nauku te akademije, koja je međunarodno priznata od strane UNESCO-a.

D.Sc. Predragu Dašiću, rođenom 16.09.1958. godine u Peći. Diplomirao je 1982. godine Mašinski fakultet u Prištini, smer proizvodni. Magistarski rad odbranio je 1985. godine na Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Izabran je 2010. godine za počasnog doktora nauka Donbaske državne inženjerske akademije (DSEA) u Kramatorsku (Ukrajina).
Hon.D.Sc. Predrag Dašić je profesor za Web dizajn, Proizvodne informacione sisteme (PIS), Pouzdanost i Napredne tehnologije mašinske obrade na Visokoj tehničko-mašinskoj školi strukovnih studija (VTMŠ-SS) u Trsteniku.
Član je Svetske akademije nauka, inženjerstva i tehnologije (World Academy of Science, Engineering and Technology - WASET), član Svetske akademije za istraživanje u nauci i inženjerstvu (World Academy of Research in Science and Engineering - WARSE), član Međunarodne naučne akademije inženjerstva i tehnologije (International Scientific Academy of Engineering and Technology - ISAET), član Međunarodne akademije inženjera (International Academy of Engineers - IA-E), patron član Njujorške akademije nauka (New York Academy of Science - NYAS), inostrani član Ukrajinske Akademije inženjerskih nauka (Ukrainian Academy of Engineering Sciences - UAES), član Ukrajinske tehnološke akademije (Ukrainian Technological Academy - UTA) i član Srpske kraljevske akademije nauka i umetnosti (SKANU). Takođe, član je više od 20 međunarodnih i nacionalnih naučnih udruženja.
Izabran je 2012. godine za počasnog generalnog direktora Međunarodnog biografskog centra (International Biographical Centre - IBC) iz Kembridža (Engleska). Postavljen je 2008. godine za člana Savetodavnog međunarodnog direktorata (Advisory Directorate International - ADI) Američkog biografskog instituta (American Biographical Institute - ABI) iz Raleigh (Severna Karolina - SAD).
Uže oblasti naučno-istraživačkog rada su: Proizvodno inženjerstvo, informacione i komunikacione tehnologije (ICT) i statistika.
Objavio je više od 560 naučnih članaka, od kojih 210 radova u časopisima, 50 radova po pozivu i 300 radova na međunarodnim i domaćim konferencijama. Objavio je 5 knjiga i urednik je više od 50 Zbornika radova sa međunarodnih konferencija. Takođe, autor je 3 patenta i 3 tehnička rešenja. Razvio je 14 naučnih softverskih aplikacija, za primenu teorijskih i praktičnih metoda u rešavanju konkretnih inženjerskih problema, koji se uspešno primenjuju u praksi i razvio je 2 Web prezentacije.
Predsedavajući je organizacionog odbora za međunarodne konferencije: "Istraživanje i razvoj u mašinskoj industriji" (Research and Development in Mechanical Industry - RaDMI) i "Ekonomija i menadžment - zasnovani na novim tehnologijama" (Economics and Management-Based on New Technologies - EMoNT). Takođe, član je naučnog i programskog odbora više od 50 međunarodnih konferencija i član uređivačkog odbora više od 25 međunarodnih časopisa.
Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, za doprinos u inovativnom radu, od kojih su najistaknutije: Nagrade za inovacije i tehnička unapređenja 1984. i 1985. od firme IMK "14. oktobar" u Kruševcu, nagradu za naučno-tehnička poboljšanja i inovacije u opštini Kruševac za 1987. godinu, Zlatne medalja sa likom Nikole Tesle za najbolji patent u 2011. i 2013. od Saveza pronalazača i autora tehničkih unapređenja Beograda itd.
Bio je biran za eksperta u oblasti novih tehnologija i automatizacije projektovanja za razvojno-eksperimentalna istraživanja pri Saveznom komitetu za nauku, tehnologiju i informatiku u periodu od 1987. do 1990. godine.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com