Sat04132024

Poslednja izmena:12:44:10 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Dr Nataša Krejić sa PMF-a potpredsednica Evropskog matematičkog konzorcijuma

Dr Nataša Krejić sa PMF-a potpredsednica Evropskog matematičkog konzorcijuma

  • PDF

ECMI - Europian Consortium for Mathematics in Industry je konzorcijum akademskih institucija iz Evrope i industrijskih kompanija koji deluju u kooperaciji, prvenstveno sa ciljem da promovišu i podrže matematičko modeliranje u aktivnostima koje su od društvene i ekonomske važnosti. Takođe, edukuju matematičare za rešavanje realnih problema i na taj način povećavaju broj matematičkih eksperata u odgovarajućoj oblasti primenjene matematike.

Nedavno je ova renomirana organizacija imenovala novog potpredsednika, a izabrana je redovna profesorka Departmana za matematiku i informatiku, dr Nataša Krejić, inače prodekan za organizacija i finansije PMF-a. Ona će nove dužnosti preuzeti od 1. januara naredne godine.
Prof. Krejić se bavi istraživanjima iz numeričke matematike i optimizacije sa primenama. Tokom istraživačke karijere je više puta bila gostujući istraživač na University of Campinas u Brazilu na projektima koje je finansirao Fond za razvoj nauke i istraživanja države Sao Paolo, Brazil, Erasmus Mundus istraživač na Tehničkom univerzitetu u Ajhovenu (Holandija, 2009.), senior istraživač na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti (2009.) i Sigma Agile stipendista na Tehničkom univerzitetu u Lapenranti, Finska. Objavila je više od 60 naučnih radova i 5 udžbenika. Dobila je nagradu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije za uspešne istraživače 2004. godine i nagradu Charles Broyden 2016. godine. Bila je mentor 7 doktorskih disertacija. Rukovodilac je dva naučna projekta i urednik je u 3 međunarodna matematička časopisa.
Ovakav izbor nije slučajan i rezultat je angažovanja Departmana za matematiku i informatiku u okviru ovog konzorcijuma. Departman je prošle godine u maju, sa master programom Primenjena matematika, postao punopravni ECMI edukacioni čvor i jedini je punopravni čvor van Evropske unije, a zajedno sa Univezitetom u Sofiji i jedini punopravni edukacioni čvor u istočnoj Evropi. ECMI komisija je visoko ocenila ovaj program, prepoznavši ga kao moderan i perspektivan, koji pruža mogućnost praćenja savremenih tokova u primenjenoj matematici i koji je u potpunosti usaglašen sa visokim ECMI standardima.
Kao punopravni član ove velike evropske matematičke porodice, Departman za matematiku i informatiku ima brojne prednosti. ECMI redovno organizuje razne vidove okupljanja, konferencije namenjene nastavnicima i studentima, zimske i letnje škole za studente, okupljanja u cilju modeliranja stvarnih problema iz prakse (tzv. Modelling Week), objavljuje pozive za razne projekte, objavljuje mogućnosti za posao u evropskim kompanijama i slično. Studenti preko kurseva iz oblasti primenjene matematike razmenjuju svoja iskustva i znanja. Ono što je najbitnije, jeste da će studenti ovog master programa, pored diplome Univerziteta u Novom Sadu, uz neke dodatne uslove, dobiti i ECMI sertifikat, a to im široko otvara vrata Evrope. PMF je pre tri godine bio domaćin 99. skupa Evropske studijske grupe za rešavanje aktuelnih problema u industriji, koji je organizovan u saradnji sa resornim Evropskim konzorcijumom. Učestvovalo je preko 50 matematičara iz Srbije, Austrije, Mađarske, Bugarske, Makedonije i Poljske, koji su zajedničkim snagama rešavali probleme 6 srpskih kompanija. Radionica je stvorila šanse za buduće naučne projekte i nastavak saradnje PMF-a sa prisutnim kompanijama, kao i za saradnju između univerziteta koji su bili uključeni u rad.
Naredne godine PMF će biti domaćin ECMI Nedelje matematičkog modeliranja, tokom koje će ugostiti brojne master studente sa ECMI univerziteta, a studenti će raditi na realnim problemima u kojima matematičko modeliranje značajno doprinosi rešenju.
Kompletnu biografiju prof. dr Nataše Krejić možete pogledati na https://www.pmf.uns.ac.rs/o-nama/uprava/prodekan-finansije/
 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com