Sat04132024

Poslednja izmena:12:44:10 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Novi Bečej dobija luku na Tisi, Arača novi izgled

Novi Bečej dobija luku na Tisi, Arača novi izgled

  • PDF

Utvrđivanjem predloga Odluke o pristupanju izradi plana detaljne regulacije luke na Tisi u Novom Bečeju započela je 47. sednica Opštinskog veća opštine Novi Bečej, održana u utorak, 17. oktobra. Prema rečima Branka Svilengaćina, zamenika predsednika Opštinskog veća i zamenika predsednika opštine Novi Bečej, u pitanju je proces koji će trajati u narednom periodu, a nakon pronalaženja operatera, potrebno je doneti niz akata i odluka koje će Opštinsko veće predložiti Skupštini opštine Novi Bečej na usvajanje.

Uže područje namenjeno luci se nalazi na obali Tise, jugoistočno od građevinskog područja naselja Novi Bečej i oko 700 metara nizvodno od brane. Obuhvata deo Tise i levi deo njenog priobalja, sa zemljištem koje se pruža do udaljenosti od oko 1000 metara od obale.
Svilengaćin je kao važnu tačaku dnevnog reda 47. sednice Opštinskog veća izdvojio i utvrđivanje predloga Odluke o pristupanju zaštiti, uređenju i unapređenju kulturnog dobra od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju, bazilike Arače:
- Odluka se odnosi na infrastrukturu i sve ono što se tiče same priče oko Arače. Ovom odlukom, koju će Veće predložiti Skupštini opštine na usvajanje, započinjemo proces koji se nadamo da ćemo sa evropskim investicionim fondovima zaokružiti u budućnosti i da ćemo od Arače napraviti zaista jedno kulturno i turističko mesto.
Cilj donošenja ove odluke jeste podsticaj razvoja opštine Novi Bečej koji je podjednako važan za oblast kulture, ali i turizma. Arača s jedne strane predstavlja prioritetan razvoj zaštite nepokretnih kulturnih dobara koji podrazumeva dalje istraživanje, konzerviranje i prezentaciju lokaliteta, a s druge strane afirmisanje kulturnog nasleđa u funkciji izletničkog, kulturno-manifestacionog i etno turizma na nivou opštine, kaže Svilengaćin i dodaje:
- Sledeći akti o kojima je bilo reči na sednici Opštinskog veća tiču se inicijative za uspostavljenje saradnje sa gradovima i opštinama levih pritoka u slivu Gornji Dunav, odnosno banatskim vodotocima. Kao lokalna samouprava imamo obavezu da donosimo strateška i planska dokumenta koja će u vanrednim situacijama biti primenjivana. Iz tog razloga, u saradnji sa Gradom Zrenjaninom, mi i donosimo jedan ovakav dokument. Ostale tačke dnenog reda se tiču redovnog funkcionisanje lokalne samouprave i naših javnih preduzeća. To su predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JP „Komunalac“, zatim tačke koje se tiču izdavanja i prodaje nepokretnosti u javnoj svojini opštine Novi Bečej, finansijski planovi i slično. Sve su to tačke koje se odnose na tekuće poslove lokalne samouprave.
Danilo Gurjanov, PR
 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com