Sun05262024

Poslednja izmena:02:40:23 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Brojne aktivnosti u Privrednoj komori Vojvodine

Brojne aktivnosti u Privrednoj komori Vojvodine

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 2
  • Sledeća

Svakodnevne aktivnosti u Privrednoj komori Vojvodine (PKV) nastavljene su u cilju konstituisanja i u punoj meri aktiviranja svih segmenata u radu ove institucije, u nastojanju njihovog punog doprinosa u razvoju privrede Vojvodine i Srbije. Tako su u četvrtak, 9. novembra 2017. godine, svoje redovne aktivnosti imale čak dve Grupacije Udruženja usluga PKV.

Održana je prva konstitutivna sednica Grupacije za komunalno stambenu privredu koja broji devet članova, a za predsednika Grupacije izabrana je Snežana Đorđević, iz JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin, a za zamenika predsednika Damir Kondić iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad. Usvojen je Poslovnik o radu Grupacije i predloženi su osnovni pravci aktivnosti za narednu godinu.
- Osnovni pravci aktivnosti Grupacije biće usmereni na poboljšanje uslova poslovanja i donošenju mera koje će biti u funkciji uspešnog obavljanja komunalno stambene delatnosti, koja je od vitalnog značaja za rad i razvoj lokalnih zajednica i veoma značajna delatnost od opšteg javnog interesa. Grupacija će pokretati inicijative i uključivaće se u javne rasprave u vezi sa propisima koji se odnose na rad i poslovanje privrednih subjekata ove grane privrede, angažovaće se na poslovnom povezivanju i razmeni informacija, organizovanju obuka i treninga zaposlenih u ovoj grani privrede u cilju sticanja specifičnih znanja, sposobnosti i veština. U svom radu, Grupacija će sarađivati sa resornim ministarstvima i pokrajinskim institucijama, Privrednom komorom Srbije (PKS) i strukovnim udruženjima (KOMDEL i drugim) - rekla je danas Dragica Samardžić, viši samostalni stručni saradnik u Udruženju usluga PKV, koja je predsedavala radom Grupacije.
S obzirom da u radu komunalnih preduzeća postoje brojni problemi, članovi grupacije su podržali osnivanje grupacija sa ciljem da se preduzmu konkretne aktivnosti na njihovom sagledavanju i rešavanju u saradnji sa resornim ministarstvima, pokrajinskim institucijama, PKS i strukovnim udruženjima.
Pored članova Grupacije, sednici su prisustvovali i Dalibor Joknić, sekretar Udruženja za komunalne delatnosti PKS, Klara Balog, savetnik za toplotnu energiju i oblast energetske efikasnosti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, mr Dragomir Đukić, koordinator rada udruženja PKV i Jelena Drobnjak, sekretar Udruženja poljoprivrede PKV.
Istog dana, u četvrtak, 9. novembra 2017.godine, održana je II sednica Grupacije za transport opasne robe, na kojoj je prisustvovalo 11 od ukupno 13 članova, a sednicom je predsedavala Jelena Hodak, predsednik Grupacije. Na sednici je vođena rasprava o Strategiji razvoja transporta opasne robe za period 2017 -2025. godine, koju je predložilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI). Iz Ministarstva je na sednici Grupacije prisustvovao Bojan Miljković, šef Odseka za transport opasne robe, koji je dao pojašnjenje odredbi Strategije i odgovarao na pitanja, komentare i sugestije prisutnih.
- Imajući u vidu postojanje izuzetno visokog rizika prilikom transporta opasne robe, ovim dokumentom su, standardnim postupkom, utvrđeni strateški ciljevi sistema transporta opasne robe i plan njihove realizacije do 2025. godine. Strategija predstavlja dobru osnovu za razvoj ove oblasti u narednom periodu. Analizom i sugestijama koje su danas predložili članovi Grupacije, uticaće da Strategija bude usklađena sa potrebama privrede i fokusirana na rešavanje ključnih problema iz oblasti transporta opasne robe u definisanom periodu - izjavila je Slavica Hajder, sekretar Udruženja usluga PKV.
Pored članova Grupacije, na sednici su prisustvovali Dejan Tomić, inspektor za železnički saobraćaj iz Odseka za saobraćaj i inspekcijski nadzor Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Slavica Zorić, iz Infrastrukture Železnice ad Beograd i Dušan Medić iz ŽID Novi Sad.
Jovana Apić

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com