Tue06252024

Poslednja izmena:11:07:14 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Prof. dr Lazar Lazić brucošima: Da budete avangarda ovoga društva

Prof. dr Lazar Lazić brucošima: Da budete avangarda ovoga društva

  • PDF

Obraćajuči se studentima na svečanom prijemu održanom u ponedeljak, 01. oktobra 2018. godine, direktor Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo prof. dr Lazar Lazić je rekao da je „znanje otrov koje u velikim dozama leči, a u malim ubija“. Bogate ukrašava, a siromašne hrani. Da ima više nivoa znanja, a da se između znanja i stvaralaštva nalazi ponor, iznad kojeg treba izgraditi most. Svako onaj ko bude u mogućnosti da ga izgradi, postaće avangarda ovog društva.


- Sada ste na prvom koraku. Na sticanju dodatnog znanja posle srednje škole - između ostalog rekao je direktor brucošima i upoznao ih sa organizacionom strukturom Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, osnovanog pre 56 godina i postao jedna od najpoznatijih visokoškolskih institucija u oblasti geografije, turizma, hotelijerstva i gastronomije. Od jedne katedre (fizička geografija) ovaj Departman je izrastao u tehnički visokoopremljenu instituciju u okviru koje danas egzistira osam katedri: za fizičku geografiju, društvenu geografiju, regionalnu geografiju, geoekologiju, turizam, hotelijestvo, gastronomiju i lovni turizam. Na Departmanu je 83 zaposlenih, angažovano je 17 honorarnih profesora, 12 gostujućih predavača i šest postiplomaca koji pomažu u izvođenju nastave. Osim u oblasti nastave, osnovna delatnost Departmana je naučno-istraživačka i izdavačka. Nastavno-obrazovni proces se odvija kroz osnovne akademske studije, master i doktorske akademske studije, odnosno specijalističke akademske studije. Na Departmanu trenutno ima oko 1.200 studenata na osnovnim studijama, 159 na master i 69 na doktorskim studijama. Do sada je na ovom Departmanu odbranjeno 4.784 diplomska rada, 749 master radova, 41 specijalističkih, 178 doktorskih disertacija.
Višegodišnja naučno-istraživačka delatnost na ovom Departmanu realizuje se kroz učešće kako na nacionalnim, republičkim i pokrajinskim, tako i na međunarodnim projektima kroz organizaciju naučnih skupova i učešća na konvencijama u zemlji i inostranstvu. Decenijama unazad, izuzetna pažnja posvećuje se studentima kroz aktivnosti u Društvu mladih istraživača instituta (DMI) “Branislav Bukurov” i odeljenje Evropske geografske studentske asocijacije „EGEA”.
Međunarodne aktivnost u okviru Departmana odvija se kroz projekte ERASMUS, Campus Europae, CEEPUS i dr. U toku poslednjih desetak godina permanentno raste interesovanje studenata za razmenu i usavršavanje u inostranstvu.
Izdavačka delatnost Departmana ogleda se izlaženjem tri časopisa na egleskom jeziku: Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Geographica Pannonica i Turizam.
Na kraju izlaganja, dr Lazić je predstavio članove svog tima, docenta dr Mlađena Jovanovića sa Katedre za fizičku geografiju i docenta dr Miroslava Vujičića sa Katedre za tuirizam.
Prethodno je dekanica PMF-a prof. dr Milica Pavkov Hrvojević predstavila rukovodeći tim PMF-a u satavu: prodekan za nastavu, prof. dr Tatjana Pivac sa Departmana za turizam; prodekan za doktorske studije i akreditaciju sa Departmana za biologiju i ekologiju prof. dr Lana Zorić; prodekan za nauku, međunarodnu saradnju i razvoj prof dr Srđan Rončević, sa Departmana za hemiju; i prodekan za finansije sa Departmana za matematiku i informatiku prof. dr Nataša Krejić.
 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com