Sat06152024

Poslednja izmena:12:30:30 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Održana sednica Grupacije za komunalno stambenu privredu Privredne komore Vojvodine

Održana sednica Grupacije za komunalno stambenu privredu Privredne komore Vojvodine

  • PDF

            Proširena sednica Grupacije za komunalno stambenu privredu Privredne komore Vojvodine (PKV) održana je u sredu, 12. decembra 2018. godine u PKV. Na sednici su razmatrati teme: Imovina u javnoj svojini - kako je do kraja regulisati i Procena imovine, obaveza i kapitala - ciljevi i bitni aspekti. Strategijom restrukturiranja javno komunalnih preduzeća u Republici Srbiji definisani su problemi sa kojima se javno komunalna preduzeća susreću i ovaj dokument sadrži u sebi ključne elemente i preporuke restrukturiranja. Dokument je usvojen sa ciljem da se javno komunalna preduzeća, koja su u nadležnosti lokalnih samouprava, transformišu u finansijski održiva, tržišno orijentisana preduzeća koja obezbeđuju visokokvalitetne usluge svojim potrošačima.

            Predsednica Grupacije za komunalno stambenu privredu PKV, Snežana Đorđević, pre početka sednice, istakla je da je suština šta će biti sa imovinom javnih preduzeća i da bi bilo dobro da se tim pitanjem bave sama javna preduzeća, a ne osnivači.
            - Od kako je stupio na snagu Zakon o javnoj svojini, brisana su prava korišćenja nad imovinom, odnosno pre svega nekretninama, koja javna preduzeća koriste da bi vršila svoju delatnost. U skladu sa tim, pitanje je futuristike šta sa tom imovinom, da li će ona ostati u poslovnim knjigama javnih preduzeća ili će pak biti isknjižena i predata svojim osnivačima kroz forumu onog što i jeste, a to je pravo svojine nad tom imovinom - rekla je Snežana Đorđević i dodala da bi imovina trebalo da ostane u poslovnim knjigama javnih preduzeća.
            Dva osnovna problema koja su suštinski bitna za proces restrukturiranja i transformaciju su određivanje vrednosti komunalne imovine/infrastrukture (problem je tačan popis imovine, odnos knjigovodstvene i tržišne vrednosti imovine kao i usklađivanje sa međunarodnim računovodstvenim standardima) i različitost pravnih rešenja koja regulišu ovu oblast.
            - Shodno odredbama Zakona o javnoj svojini, ta svojina, odnosno zemljišta, nekretnine bi trebalo da se vode u posebnim knjigama osnivača, a da se u javnim preduzećima vodi vanbilansno, što u suštini ugrožava kredibilitet javnih preduzeća“, dodala je Đorđević.
            Prema rečima prof. dr Miroslav M. Milojević, imovina u ovom društvu, u ogromnom razmeru je u javnom sektoru.
            - Efikasnost korišćenja te imovine bitno utiče na kvalitet života, jer je tu angažovana masa kapitala koja traži prinos na kapital. S druge strane, to je tu ubačeno da bi se stvorili neki kvalitetni uslovi za život. Upravljanje sa tom imovinom je od kritične važnosti, a mi smo otprilike na tački uspostavljanja evidencija o imovini - izjavio je licencirani ovlašćeni revizor, registrovani sudski veštak, procenitelj vrednosti imovine i kapitala prof. Milojević.
            Sednici su prisustvovali, pored članova Grupacije, viši samostalni stručni saradnici Udruženja usluga PKV Dragica Samardžić i Slavica Hajder, sekretar Udruženja za komunalne delatnosti Privredne komore Srbije Dalibor Joknić, Đorđe Vučinić takođe iz PKS, Klara Balog-Aranjoš, predstavnik Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, predstavnici JKP lokalnih samouprava Novi Sad, Zrenjanin, Sremska Mitrovica, Pančevo, Subotica, Šid, Temerin.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com