Sat06222024

Poslednja izmena:11:07:14 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE BSC sa uspehom završio poslovnu godinu

BSC sa uspehom završio poslovnu godinu

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 4
  • Sledeća

            Još jedna kalendarska i poslovna godina je iza BSC Informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju. Prema rečima direktorice Marije Vujaković, bilo je dinamično i uzbudljivo.

            - Realizovali smo 17 obuka sa 170 učesnika. U želji da zadovoljimo sve zahteve naših korisnika, nekoliko obuka smo uradili kod njih - In haus. Godina koja je iza nas je godina „finalizacije“ našeg novog proizvoda tj. usluge sertifikacije HACCP sistem administratora u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 17024. Razvije ne su tri šeme sertifikacije: HACCP sistem administratora u mlinsko pekarskoj industriji; HACCP sistem administratora u klaničnoj industriji i preradi mesa i HACCP sistem administratora u mlekarskoj industriji.
            Šta BSC planira u 2019. godini?
            - Pre svega, 2019. godina je godina našeg desetogodišnjeg jubileja! Zbog toga ćemo se posebno potruditi da nam svaki radni dan bude uzbudljiv i dinamičan i u funkciji zadovoljenja potreba naših korisnika.
            Naše aktivnosti će biti usmerene na 4 osnovna pravca delovanja.
            Pravi je ka organizaciji i realizaciji obuka, u skladu sa potrebama i zahtevima korisnika. Ovo podrazumeva razvoj novih obuka, kao i unapređenje postojećih. Cilj nam je da u 2019. godini povećamo broj učesnika za 10% u odnosu na 2018. godinu;
            Takođe, radićemo na sertifikaciji osoba po razvijenim šemama sertifikacije u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 17024. Naše ambicije su da u 2019. godini izdamo prve akreditovane sertifikate za 12 HACCP sistem administratora - po 4 za svaku šemu sertifikacije. Jubilarna godišnjica BSC Centra će biti u znaku razvoja novih šema sertifikacije, u skladu sa iskazanim potrebama prehrambene industrije. Prema dosadašnjim saznanjima, najveće interesovanje za sertifikaciju HACCP sistem administratora postoji kod proizvođača vina i voćnih rakija.
            Jedan od prioriteta su savetodavne usluge, prvenstveno savetodavne usluge u oblasti usaglašavanja tehničkih proizvoda sa zahtevima evropskih direktiva i nacionalni pravilnika. Takođe, u skladu sa zahtevima korisnika pružaćemo i druge savetodavne usluge vezane za implementaciju menadžment sistema.
            Ništa manje važan je i rad na projektima - domaćim, evropskim i ostalim na kojima budemo mogli da radimo, jedan je od pravaca delovanja,
            Ono što je izvesno i što je planirano za 2019. godinu je realizacija pilot projekta: JAKE ŽENE - JAKO SELO. Projekat je kreiran u skladu sa „borbom“ za dostizanje prihvatljivog stepena rodne ravnopravnosti u našoj zemlji. Naime, vidljivost i ravnopravnost žena iz ruralnih sredina je na nezadovoljavajućem nivou. Bez obzira na njihovu ulogu u ekonomskom životu ruralnih sredina, one su ekonomski nejake i ne dostižu punu satisfakciju za svoj trud i uloženi rad.
            Projektom ćemo uspostaviti sistem obuka za razvoj veština kod žena sa sela, koje će im omogućiti poboljšanje ekonomskog položaja i doprineti postepenom razvoju sredina u kojima žive. Ovaj pilot projekat će biti finansiran iz sopstvenih prihoda BSC centra - obavestila je gospođa Marija Vujaković.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com