Mon06242024

Poslednja izmena:11:07:14 PM

Back REPORTAŽE AKTUELNO Dr Đurđa Kerkez o posledicama klimatskih promena

Dr Đurđa Kerkez o posledicama klimatskih promena

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 2
  • Sledeća

            Na temu iz naslovna, nedavno je na tribini u Novom Sadu govorila dr Đurđa Kerkez, sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta.

            Dr Kerkez kaže da je planeta Zemlja sada najtoplija u periodu od 120.000 godina. Osamnaest od poslednjih devetnaest godina bile su najtoplije tj. dostignuta su rekordna merenja temperature. Koncentracije ugljen-dioksida, moćnog gasa efekta staklene bašte, najverovatnije su najviše u poslednjih 15 miliona godina. Posledice takve globalno narušene klime su brojne: istorijsko nestajanje leda bez presedana, razoreni gradovi usled poplava, smanjenje biodiverziteta i mnoge druge.
            Menja se učestalost i veličina kako padavina tako i suša. Ovaj skup fizičkih trendova se dešava u okviru ekonomskih promena u društvu povezanih sa potrebama za vodom. Najnovije odluke IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ekspertske grupe naglasile su uticaje na slatkovodne resurse koji nastaju usled klimatskih promena. Uviđaju se promene u vodnom režimu uslovljene ovim promenama. Poplave i suše postaju ozbiljnije u nekim oblastima i verovatno je povećanje ovih manifestacija. Dobro je poznato da su se karakteristike padavina promenile i da će nastaviti da se menjaju u pravcu intenzivnijih i naizmeničnih katastrofalnih dešavanja. Ljudski uticaj na klimatski sistem je očigledan i sve je veći, a njegove posledice se opažaju na svim kontinentima. U Evropi klimatske promene dovode do viših temperatura, manje padavina i porasta nivoa mora.
            U pogledu naše najveće reke, najsveobuhvatnija analiza mogućih promena klime u oblasti voda na slivu Dunava urađena je u okviru projekta „Studija Dunava - adaptacija na klimatske promene“ za potrebe Međunarodne komisije za sliv reke Dunav (ICPDR). U njoj je analizirano preko 60 međunarodnih i nacionalnih projekata i studija vezanih za klimatske promene u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, slivu Dunava i njegovih pritoka. Smatra se da u slučaju srednje ili povećane emisije gasova staklene bašte prosečna godišnja količina vode Dunava se može smanjiti za 10% do kraja 21. veka.


 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com