Sat07022022

Poslednja izmena:11:21:29 AM

Back HRANA I PIĆE HRANA Kupci pazite šta kupujete: Fruškogorski lipov med proizvod sa potvrdom kvaliteta

Kupci pazite šta kupujete: Fruškogorski lipov med proizvod sa potvrdom kvaliteta

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 3
  • Sledeća

            Fruškogorski lipov med je visokokvalitetan sertifikovan proizvod zaštićenog geografskog porekla proizveden od strane članova novosadskog Društva pčelara “Jovan Živanović”. Sadrži preko 60% lipovog polena, što je indikator njegovog visokog kvaliteta. Jеdinstvena svojstva Fruškogorskog lipovog meda potiču od posebnih bio-geografskih karakteristika Fruške gore i određenog postupka proizvodnje, definisanim “Elaboratom o zaštiti oznake geografskog porekla” za Fruškogorski lipov med.

            Ovakav lipov med je izuzetno redak, monofloralni med koji sadrži flavonoide (hrizin, pinocembrin, galangin), koji potiču iz propolisa, čime mu se dodatno uvećavaju korisna svojstva, značajne bioelemente i ima izvrsna hranljiva, preventivna i lekovita svojstva (antimikrobna, antiprotozoalna, antimikotična). Odlične rezultate daje u lečenju i suzbijanju nespecifičnih oboljenja disajnih puteva, kod upala disajnih i probavnih organa, i pojedinih bubrežnih oboljenja, te gnojnih rana i opekotina, kao sredstvo za izbacivanje štetnih materija iz organizma. Zbog intenziteta i specifičnosti određenih oboljenja, pre svega srčanih, pre konzumiranja potrebno je konsultovati se sa lekarom.
            Svesni potrebe unapređivanja proizvodnje, članovi Društva su inicirali pokretanje postupka zaštite imena porekla. Izrada „Elaborata o zaštiti oznake geografskog porekla za Fruškogorski lipov med“ u saradnji sa PMF Univerziteta u Novom Sada, omogućila je u novembru 2011. registraciju imena porekla za proizvod „Fruškogorski lipov med“, monofloralni med dobijen od medonosne pčele (Apis mellifera L.), sakupljanjem i preradom lipovog nektara sa područja Fruške gore.
            Kako prepoznati proizvod sa oznakom geografskog porekla? Do dobijanja oznake geografskog porekla za jedan proizvod potrebno je ispuniti određene uslove.
            U prvoj fazi, čije ispunjenje daje zeleno svetlo za pokretanje proizvodnje potrebno je napisati Elaborat o zaštiti geografskog porekla, u skladu sa Zakonom o geografskoj oznaci. Elaborat sadrži opis karakteristika po kojima se proizvod razlikuje od drugih proizvoda slične ili iste vrste, teritoriju na kojoj se proizvodi, kao i druge elemente bitne za raspoznavanje karakteristika proizvoda. Prijavom i registracijom kod Zavoda za intelektualnu svojinu registruje se NAZIV PROIZVODA i uslovi proizvodnje.
            Druga faza podrazumeva kontrolu proizvodnje od strane akreditovanih kuća koje određuje Ministarstvo poljoprivrede. Kontrola se vrši u svim fazama - kritičnim tačkama proizvodnje, uključujući pakovanje.
            Ukoliko se ispune svi uslovi, kod Zavoda za intelektualnu svojinu se registruje tzv. „svojstvo korisnika”, dobija se sertifikat za tačno proizvedenu količinu.
            Da bi proizvod bio stavljen na tržište, a kako bi se ispratila proizvedena količina i potrošaču jasno dokazao kvalitet, potrebno je proizvod obeležiti  markicom Republike Srbije.
Fruškogorski lipov med je jedini med u Srbiji koji ima sertifikovanu proizvodnju i IME porekla, a na teglici nosi crvenu markicu Republike Srbije.
            Nažalost, većina proizvoda koji imaju samo zaštićeno ime ili geografsku oznaku uveliko se prodaju na tržištu Srbije, a da nikada nije urađena kontrola proizvodnje, niti postoji dokaz o kvalitetu tih proizvoda. Sve ovo nije samo kršenje propisa, već dovođenje u zabludu potrošača. Među njima ima i proizvoda koji su veoma poznati na tržištu. Država za sada ne koristi mehanizme da zaštiti proizvođače koji zaista proizvode sertifikovane proizvode.
            Kupcima se zato savetuje oprez: NE KUPUJTE PROIZVOD ZA KOJI SE TVRDI DA IMA GEOGRAFSKO POREKLO UKOLIKO NA NJEMU NE POSTOJI MARKICA REPUBLIKE SRBIJE.

Miodrag Čupić,
Društva pčelara “Jovan Živanović”

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com