Sat04132024

Poslednja izmena:12:44:10 PM

Back KULTURA KULTURNA BAŠTINA Karapandža - sinonim škole u prirodi

Karapandža - sinonim škole u prirodi

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 13
  • Sledeća

            U donjem toku reka Mure i Drave, i delu Dunava, uprkos brojnim negativnim delovanjima čoveka, sačuvano je jedinstveno prirodno blago, odnosno tokovi reka koji omogućavaju obavljanje prirodnih procesa, od nastajanja sprudova, do mrtvaja i poplavnih šuma. Ova područja su staništa retkih vrsta flore i faune, pre svega ptica, a lokalnom stanovništvu donose zaštitu od poplava i obezbeđuju pitku vodu, prostor za odmor i osnovu za razvoj održivog turizma.

            Uspostavljenjem Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (PRB MDD) - prvog svetskog rezervata biosfere koji se proteže na pet država (Austriju, Sloveniju, Mađarsku, Hrvatsku i Srbiju), ovaj dragoceni rečni ekosistem, biće zaštićen i obnovljen za potonje naraštaje. Glavni ciljevi projekta Zaštićenih područja za bolje upravljanje „Evropskim Amazonom“ (01. januara 2017- 30. juna 2019) kroz prekograničnu saradnju i dokaz da je ona moguća, te smernica za razvoj dinamičnog rečnog toka, iznedrio je i koncept „Škola na reci“, treba da doprinesi boljem životu ljudi i prirodi.
            Domaćin skupa u Centru za posetioce „Karapandža“, Ivana Vasić iz JP „Vojvodinašume“, ŠG „Sombor“, govorila je za naš portal o rezultatima međunarodnog projekta „coop MDD“ Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, i šta je sve urađeno za prethodne dve i po godine, sa akcentom na River’scool (Školu na reci, odnosno priroda je cool), jedinstvene ekološke učionice koja treba da preraste u istinsku ekoturističku ponudu. Formiranje mreže od osam „Škola na reci“ duž celog budućeg rezervata biosfere, kako kaže, treba da podrži ekološku edukaciju i poveća razumevanje zaštite prirode među najmlađima.
            - Lokalitet Karapandža je zamišljen kao ulazna stanica gde će posetioci u organizovnim grupama moći dobiti celokupni uvid u rezervat kako u edukativnoj učionici na otvorenom tako i u šetnji kroz šumu. „Karapandžu“ pokušavamo da promovišemo kao sinonim škole u prirodi. Težili smo da stvorimo neki brend, nešto što je deci cool, nešto blisko najmlađoj, alfa generaciji (deci rođenoj posle 2010), i da osim činjenica i realnom stanju vrsta i njihovog broja ponudimo i neka druga znanja - objašnjava Ivana Vasić.
            Škola na reci osmišljena je da posetiocima, pre svega deci, pruži drugačija znanja od školskih, da kroz očiglednu nastavu, te doživljenog iskustva i aktivnost samih aktera, dovede do pravih informacija. U tu svrhu, jedna šumska staza dužine 4 kilometra preinačena je u tri, od kojih svaka ima svoju temu. Prva je posvećena šumi, druga svetu divljih životinja, treća vodi. „Škola na reci“ je deo veće prekogranične obrazovne mreže u kojoj se može naučiti više o dinamici ekosistema ove tri reke i svih regija kroz koje one prolaze. Postavljene interaktivne table, istraživački kutkovi, sadržaji koji zadržavaju dečju pažnju i podstiču njihovu maštu, kao i mesta za druženje i zabavu deo su EC „Karapandža“.
            Ovo druženje je organizovano u vreme proglašenja poslednjeg dela budućeg rezervata biosfere u Austriji. Godine 2017. „Bačko Podunavlje“ je upisano na UNESKO listu rezervata biosfere, godinu dana kasnije UNESKO je na listu dodao i rezervat biosfere „Mura“ u Sloveniji. Rezervati u Mađarskoj i Hrvatskoj proglašeni su 2012. godine. Ovim su se stekli uslovi za dovršenje zajedničkog projekata formiranja UNESCO rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav“ i njegovo proglašenje do kraja godine. Projekat je trajao 2.5 godine sa budžetom nešto viši od 2.2 miliona evra finansiran iz sredstava EU, zajedno će upravljati države Srbija, Mađarska, Hrvatska, Slovenija i Austrija..
            Prostor je jedinstven i po tome što omogućava posetu, te aktivnosti i osobama sa invaliditetom.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com