Thu03042021

Poslednja izmena:11:37:17 AM

Back REPORTAŽE PREDSTAVLJAMO Monoštorski osnovci aktivni u ekološkim, humanitarnim i drugim akcijama

Monoštorski osnovci aktivni u ekološkim, humanitarnim i drugim akcijama

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 3
  • Sledeća

            U cilju pružanja kvalitetnijih sadržaja kroz nove načine dolaženja do znanja učenika Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju školskim programom predviđa tešnje  povezivanje škole i lokalne zajednice. Na taj način se, između ostalog, kako stoji u Zakonu, ostvaruje dobrobit i podrška celovitom razvoju učenika, obezbeđuje podsticajno i bezbedno okruženje, razvija nenasilno ponašanje, zdravi životni stilovi i negovanje fizičkih sposobnosti, svest o zaštiti i očuvanju prirode i životne sredine i ekološke etike i dr. Svrha te povezanosti je razumevanje škole kao dela lokalne zajednice i socijalnog okruženja, važnog činioca i kreatora bolje budućnosti generacija koje dolaze.

            Osnovna škola „22. oktobar“ u Bačkom Monoštoru je pozitivan primer takve saradnje. Iako je samo pre deset godina imala 330, a danas, kao posledica migracija i sve manjeg broja dece u porodicama, svega 193 učenika, ova škola, na čelu sa direktoricom, gospođom Marijom Mrgić, godinama uspešno učestvuje u lokalnim akcijama.
            Projekti poput „Vredne pčelice" iz 2015. godine, koji je za cilj imao unapređenje obrazovnih sadržaja kroz uređenje prostora za održavanje radionica i pouka o pčelarstvu, kao i formiranje Dečje pčelarske sekcije „Bodroške pčelice" iste godine, na kojem su uz školu učestvovali PD „Pčela“ Bački Monoštor i Uduženje građana „Podunav“; „Moje selo na sedam Dunava", takođe iz 2015. sa aktivnostima koje su podrazumevale radionice i izlete sa decom povodom značajnih ekoloških datuma, u saradnji sa KSR „Šaran" Bački Monoštor, kao i akciju „Štapom protiv miša", gde se deci prenose osnovna znanja o rekreativnom ribolovu, sa ciljem što boljeg upoznavanja njihovog okruženja, a boravak u prirodi pretpostavlja sedenju ispred kompjutera; „Ko poštuje cvet, poštovaće i svet", iz 2017., realizovan u saradnji sa PD „Pčela" i KSR „Šaran", tokom koga je realizovana pčelarska sekcija i radionice u prirodi, sa nabavkom opreme za male pčelare; „Rodna osvešćenost, prevencija diskriminacije i nasilja u vrtićima i školama“ je počela sa realizacijom od 2017. sa OŠ ,,Bratstvo jedinstvo“ Sombor i OŠ „Miroslav Antić“ iz Čonoplje, u okviru koje su bile tretirane larve komaraca i održane radionice o zdravlju, kao i takmičenje u pripremi zdravih koktela i voćnih salata u školskoj kuhinji; „Zelena učionica" započeta ove godine sa obrazovnim, ekološkim i rekreativnim aktivnostima za decu na temu očuvanja prirode, upoznavanje biološke raznolikosti okruženja, očuvanje životne sredine, realizovana u saradnji sa WWF - Svetskom organizacijom za prirodu, sa ekološkim, rekreativnim i umetničkim sadržajima i UG „Podunav“... U sve projekte i aktivnosti učenika OŠ „22. oktobar“ uključena je i Mesna zajednica Bački Monoštor kao i roditelji učenika.
            - Naša deca žive prirodu, jer je naselje Bački Monoštor situirano na samom obodu SRP „Gornje Podunavlje”, sa svih strana okruženo šumom i vodom. Zato smo i u prednosti da kroz predmete Svet oko nas - Priroda i društvo u nižim razredima, te nastavu biologije i hemije, čak i matematike, koliko god je to moguće, planiramo i sprovodimo u prirodi - kaže direktorica ističući kolege, poput nastavnika biologije i hemije Igora Repara i nastavnice biologije Milene Zetović, nastavnika fizičkog vaspitanja Damira Šimunova, pokretače, mentore i sveprisutne u praćenju i podršci dece, bilo da se radi o nastavnim ili vannastavnim aktivnostima.
            „Bodroške pčelice“, kojem je kumovala direktorica, svake godine nastupaju na najznačajnijoj monoštorskoj manifestaciji - Bodrog festu, predstavljajući svoje aktivnosti upoznavanja i očuvanja prirodnih bogatstava okruženja, zaštite životne sredine, obrazovanja mladih kroz rad na pčelinjaku, pod geslom: „Volimo prirodu, volimo Monoštor, volimo pčele“, izražavajući zahvalnost školi, Udrženju, lokalnim institucijama, preduzetnicima i pojedincima, bez čije pomoći rad ove sekcije ne bi bio moguć.
            OŠ „22. oktobar“ se sa predstavnicima, nastavnikom Igorom Reparom i jednom učenicom našla među 10 osnovnih i srednjih škola, učesnika prvog ciklusa „WWF akademije za prirodu“ 2016. u Istraživačkom centru Petnica, i kroz brojne radionice koje su sami osmislili promovisali zaštićena područja u čijoj blizini žive. Učešće na ovom projektu doprinelo je produbljivanju i proširivanju delatnosti vezanih za zaštitu prirode.
            Deca ove ekološki osvešćene sredine redovno su uključena i u humanitarno-ekološku akciju sakupljanja čepova, koju je pokrenula Monoštorka, Vanja Petković, i drugog reciklažnog otpada, čuvajući svoje mesto, svoje okruženje za buduće naraštaje.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar