Sat06032023

Poslednja izmena:11:05:23 PM

Back KULTURA OBELEŽAVANJA NAGRADE FONDACIJE DOCENT DR MILENA DALMACIJA

NAGRADE FONDACIJE DOCENT DR MILENA DALMACIJA

  • PDF

            Fondacija „Docent dr Milena Dalmacija” 26. oktobra u 11.00 sati, na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, PMF, Trg Dositeja Obradovića 3, sala 1 na II spratu, na dan rođenja tragično nastradale Milene Dalmacije, nastavlja tradiciju dodele nagrada i stipendija.

            Komisija za dodelu nagrada i stipendije i Upravni  odbor Fondacije „Docent dr Milena Dalmacija” ove godine nagrade dodeljiju:
Prvu nagradu „Docent dr Milena Dalmacija” za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine dobija dr Mila Krstajić Pajić za doktorsku disertaciju pod nazivom „Nanostruktuirani platinski katalizatori za oksidaciju malih organskih molekula sintetizovanih mikroemulzionim postupkom“ urađene na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu;
Drugu nagradu „Docent dr Milena Dalmacija” za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine dobija dr Branislav Stanković za doktorsku disertaciju pod nazivom „Teorijsko proučavanje molekulskih osobina izomera nitrodibenzofurana, nitrobenzantrona, dimetilnaftalena  i dimetilantracena i utvrđivanje njihove korelacije sa mutagenom aktivnošću i brzinom biodegradacije ovih molekula“ urađene na Hemijskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu;
Treću nagradu „Docent dr Milena Dalmacija” za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine dobija dr Anita Leovac Maćerak za doktorsku disertaciju pod nazivom „Adsorpciono ponašanje odabranih organskih ksenobiotika na sorbentima relevantnim za tretman voda“ urađene na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu.
            Posebno priznanje „Docent dr Milena Dalmacija” za doktorsku disertaciju koja je dala veliki naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine dobili su: dr Tijana Milićević za doktorsku disertaciju pod nazivom „Integrisani pristup istraživanju potencijalno toksičnih elemenata i magnetnih čestica u sistemu zemljište-biljka-vazduh: biodostupnost i biomonitoring“ urađene na Hemijskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, dr Nataša Šekuljica za doktorsku disertaciju pod nazivom „Enzimsko obezbojavanje antrahinonskih boja iz otpadnih voda“ urađene na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu i dr Dragan Troter za doktorsku disertaciju pod nazivom „Primena eutektičkih rastvarača sa holin hloridom u heterogeno katalizovanoj etanolizi suncekrotovog ulja“ urađene na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu, Univerziteta u Nišu.
            Stipendiju za najboljeg studenta na Katedri za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine, Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, koji je ostvario najviši uspeh u dosadašnjem studiranju dobija Sofija Đukanović.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com