Sat04202024

Poslednja izmena:09:23:49 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Primena genetike u zaštiti biodiverziteta

Primena genetike u zaštiti biodiverziteta

  • PDF

            U Srbiji će naredna tri dana boraviti naučnici iz 20 evropskih zemalja, ali i genetičari iz Turske, Izraela i Jordana. Članovi tima Laboratorije za genetiku, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, doc. dr Nevena Veličković i asistent Milomir Stefanović, u okviru Evropskog projekta G-BiKE organizuju sastanak eminentnih stručnjaka sa temom: Primena genetike u zaštiti biodiverziteta. Sastanak će se održati 21 - 22. novembra 2019. u novootvorenom kompleksu „Fruške Terme” u Vrdniku.

            Projekat G-BiKE, koji okuplja preko 100 naučnika iz 42 zemlje, ima za cilj da poveže naučnike i korisnike prirodnih dobara kako bi se ukazalo na značaj integracije naučnih saznanja u zaštiti biodiverziteta. Glavna ideja G-BiKE projekta je uspostavlјanje korišćenja genetičkih podataka kao standardnog alata u programima monitoringa i zaštite različitih biljnih i životinjskih vrsta, kao što su na primer Pančićeva omorika i Orao krstaš, a kako bi se osigurala perzistentnost populacija i vrsta. Iako se danas genetički podaci mogu relativno lako dobiti za većinu organizama, standardizacija protokola za otkrivanje i praćenje genetičkog diverziteta vrsta i njihovog potencijala još uvek nedostaje.
            Glavni fokus skupa u Vrdniku biće kako da se razviju standardni protokoli za praktičnu primenu genetičkih saznanja u programima zaštite i održivog upravljanja ekosistemima. Rad ove grupe rezultovaće jedinstvenom bazom podataka, koja će uklјučivati spisak dostupnih podataka o genetičkom monitoringu vrsta, ali i spisak klјučnih vrsta za razvoj programa genetičkog monitoring i listu područja od posebnog značaja za implementaciju mera zaštite.
            Projekat je dobijen u okviru COST programa. COST je međuvladin okvir za evropsku saradnju u domenu nauke i tehnologije, koji omogućava da se istraživanja, koja se finansiraju na nacionalnom nivou, a u čijoj realizaciji učestvuje najmanje pet institucija iz zemalјa članica programa, koordiniraju na evropskom nivou. COST program finansijski podržava aktivnosti koje se odnose na organizaciju konferencija, seminara, sastanaka radnih grupa, sastanaka upravnih odbora pojedinačnih projekata ovog programa, učešće u treninzima, letnjim školama, kao i troškove kratkih naučnih poseta.

https://www.cost.eu/actions/CA18134/#tabs|Name:overview;   https://sites.google.com/fmach.it/g-bike-genetics-eu/home

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com