Wed05292024

Poslednja izmena:10:45:55 PM

Back PRIVREDA INSTITUCIJE Đula Ribar: Novi Sad u osam tematskih celina

Đula Ribar: Novi Sad u osam tematskih celina

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 2
  • Sledeća

            Svoje izlaganje o aktivnostima Fondacije „Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture“ na otvaranju 3. Evropske konferencije posvećene manjinskim i lokalnim medijima, koja se održava u Privrednoj komori Vojvodine u Novom Sadu od 28. do 30. novembra 2019. godine, imao je gospodin Đula Ribar (Gyula Ribár), Koordinator tima za fondove EU. Tom prilikom on je prisutne iscrpno obavestio o aktivnostima Fondacije i izrazio zadovoljstvo što je za to imao priliku baš na jednoj ovakvoj konferenciji, jer je učešće predstavnika manjinskih zajednica bilo od izuzetnog značaja. Njegovo izlaganje prenosimo u celosti:

            „Slogan Fondacije „Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture“ glasi „Za nove mostove“, a tekovina ovog projekta su ljudi, procesi, prostori, programi. Definisana su četiri programska mosta, a neki od njih su simbolički nazvali po postojećim novosadskim mostovima, odnosno prema vrednostima koje grad želi da razvije u kontekstu evrointegracija, prema uverenjima koje neguje i nastoji da podeli sa svim Evropljanima. To su mostovi: Sloboda, Duga, Nada i Ljubav.
            Programski lukovi, odnosno tematske celine, izgrađeni su kroz povezivanje ove vrednosti sa istorijom, kulturom i identitetom Novog Sada. Projekti kojima će se grad Novi Sad predstaviti 2021. godine kao Evropska prestonica kulture podeljeni su u osam tematskih celina koje u mnogo čemu određuju pravce daljeg razvoja kulturnih programa na teritoriji grada i dalji razvoj kulturne politike. Programski lukovi postavljeni su hronološki i usklađene sa strateškim aktima na kojima je baziran projekat Novi Sad 2021.
            Realizacijom projekta Evropske prestonice kulture i vrednostima koje on promoviše kroz programe, direktno doprinosimo procesu evropskih integracija Srbije. Takođe, specifičan kontekst titule, koji utiče na programsku koncepciju, jeste činjenica da je Novi Sad prvi grad koji je poneo titulu Evropske preostnice kulture u okviru posebnog programa za države kandidate za članstvo u Evropskoj uniji.
            U okviru svakog mosta razvijeni su noseći (eng. flagship) projekti. Odabrani su na osnovu njihovog umetničkog i kreativnog koncepta, atraktivnosti i usklađenosti s postavljenim ciljevima i principima programa, pa zauzimaju mesto najvidljivijih projekata koji će se realizovati u godini titule.
            Preispitivanje savremenog identiteta grada Novog Sada, oživljavanje kulturnog nasleđa, obnova starih i otvaranje novih prostora namenjenih kulturi, razvijanje međunarodne i međusektorske saradnje, podsticanje međukulturnog dijaloga, decentralizacija kulture, razvijanje uključivanja građana i stručne javnosti u tokove donošenja odluka i utvrđivanja programa, osnova su kulturnog razvoja koje su predviđeni za period od 2018. do 2022.
            Fondacija „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ već treću godinu podržava Evropsku konferenciju posvećenu manjinskim i lokalnim medijima, razumevajući značaj ove medijske niše koja upravo doprinosi komunikacijom sa manjinskim zajednicama na njihovom maternjem jeziku.
            Kao sastavni deo programskog luka ,,Druga Evropa”, ovaj događaj upotpunjuje promišljanje manjinskih medija kao važnog fenomena koji sa svojim kapacitetima treba da bude prepoznat kao resurs razvoja turizma kako grada Novog Sada, tako i pokrajine.
            Namera programskog luka „Druga Evropa“ (okvirni period: od polovine oktobra do polovine decembra) je da promoviše drugačije i alternativne umetničke izraze, prakse i kulture. ‘Druga’ Evropa je ona koja nije zvanična, dominantna, većinska – ‘prva’ Evropa. ‘Druga’ Evropa je kultura i umetnost raznovrsnih manjinskih grupa i zajednica koje se na specifičan način identitetski razlikuju od dominantne većine i uglavnom su društveno nevidljive, nepriznate ili marginalizovane. Ovaj programski luk duboko je povezan kako sa činjenicom da je Novi Sad grad u kojem živi preko 25 nacionalnih zajednica i u kojem se govori na četiri zvanična jezika, tako i sa identitetom Novog Sada kao grada – predstavnika avangardne scene još od šezdesetih godina prošlog veka.
            U vrednosnom smislu, a u kontekstu Evropske prestonice kulture i evropskih vrednosti, ova platforma promoviše principe demokratije, ravnopravnosti, tolerancije i poštovanja ljudskih i manjinskih prava. U kulturološkom smislu, ova platforma predstavlja kreativni izazov dominantnim umetničkim praksama i kulturi i doprinosi unapređenju raznovrsnosti ponude kulturnih programa grada.
            Pored konferencije posvećenu manjinskim i lokalnim medijima, događaji koje treba posebno izdvojiti u okviru „Druge Evrope“ su:
            Pozorišni festival jezičkih manjina sveta „Sinergija“ okuplja profesionalne pozorišne umetnike koji u zajednicama u kojima žive stvaraju na jezicima nacionalnosti kojima pripadaju. I ove godine „Sinergija“ se održava u Novosadskom pozorištu. Ovaj koncept Festivala omogućava razmenu umetničkih i kulturnih iskustava učesnika među sobom i sa publikom. Deo programa jeste i simpozijum tokom kojeg se razmatra odnos manjinskih jezičkih zajednica i domicilnog okruženja, kao i tema uzajamnog (pre)oblikovanja zajednica koje žive zajedno, jedni sa drugima u trenutnom istorijskom momentu.
            Program „Supermoćni“ se od 24. novembra do 3. decembra  održava na tri lokacije u Novom Sadu – u kulturnim stanicama Svilara i Eđšeg i u novootvorenom Kutku za kulturu na Slanoj bari, kroz više od 35 događaja (izložba, radionice, performansi, projekcije filmova, koncerti i obuke) će promovisati otvorenost, inkluziju i pre svega ideju da svako poseduje talenat koji treba podeliti sa drugima. U svaki od programa Supermoćnih uključene su osobe sa invaliditetom, i deca i odrasli, a na taj način pokazujemo da se različiti talenti kriju u svakom od nas bez izuzetka.
            Obzirom da Evropska konferencija posvećena manjinskim i lokalnim medijima okuplja manjinske medije kako iz Srbije, tako i iz cele Evrope, pozivamo aktere iz sektora turizma, kulture, ekologije, kao i lokalne samouprave, da uzmu učešća u radu ovog događaja.“

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com