Fri07192024

Poslednja izmena:09:39:46 PM

Back TURIZAM TURISTIČKE ORGANIZACIJE Miloš Ćuruvija: Menjanje turističke slike Potisja u Čongrad županiji i jedanaest vojvođanskih opština

Miloš Ćuruvija: Menjanje turističke slike Potisja u Čongrad županiji i jedanaest vojvođanskih opština

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 3
  • Sledeća

            Aktivnu ulogu na razvoju projekta IDENTIS (Integrated Development of Natural and Cultural Tourism in Tisa River Region), imala je konsultantska kuća „Futurizam“ sa sedištem u Novom Sadu. Ovaj projekat, u okviru Interreg-IPA CBC programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija, sa Turističkom organizacijom Vojvodine kao vodećim partnerom i mađarskim partnerom - Čongrad županijom, ima za cilj unapređenje turističke ponude Potisja i jedanaest opština i gradova koje su njime obuhvaćene, kroz razmenu iskustava i unapređenje postojećih kapaciteta u oblasti turizma.

            Deo ovog velikog projekta bila je i konsultantska kuća „Futurizam“, na čelu sa dr Milošem Ćuruvijom. Zahvaljujući bogatom i raznovrsnom profesionalnom iskustvu, dr Ćuruvija se kao dobar poznavalac savremenih trendova u turizmu i stanja u turizmu regiona, profilisao za pisanje strateških dokumenata i vođenja odgovornih projekata. U konkretnom slučaju, na projektu IDENTIS njegovo iskustvo je bilo dragoceno na izradi strateškog dokumenta nastalog na osnovu prikupljanja mišljenja Čongrad županije u Mađarskoj i vojvođanskih opština uz Tisu. Smisao ovog rada mogao bi se definisati stvaranjem zajedničke baze podataka turističke ponude u regionu Potisja, i sa srpske i mađarske strane, unapređenja saradnje i stvaranja zajedničkog brenda.
             - Naši susedi nisu imali evidenciju o smeštajnim kapacitetima na teritoriji županije, onakvu kakvu smo mi želeli da iskoristimo u okviru strategije, što je plan da u narednom periodu ostvarimo. Puno im je značio naš pristup, nama dubinski intervjui sa donosiocima odluka u okviru Potisja i Čongrad županije radi dobijanja jasne slike onoga šta svaka opština ponaosob hoće da ugradi u razvoj turizma kako u opštini, tako i celoj regiji - objasnio je dr Ćuruvija.
            Kroz Akcioni plan definisano je 15 projekata koji bi trebali da se realizuju u narednih pet godina, delegiranih od opština Čongrad županije, vojvođanskih opština u Potisju, kao i analizom dokumenata i pristupa razvoju turizma uočenih od strane KK „Futurizam“. Izvesno je da se ono što će u narednom periodu biti urađeno odnosi na savremeni prsitup u kreiranju turističkih proizvoda i promociju putem digitalnih medija, korišćenjem savremenih tehnologija, uspostavljanjem turističkih info centara sa mađarske i srpske strane, kreiranjem turističkih ruta orijentisanih na kulturni turizam, aktivni i eko turizam, rauralni turizam, industrijsko naleđe.
            Po rečima dr Ćuruvije, brojne su sličnosti u ovoj oblasti sa obe strane, koje olakšavaju komunikaciju, ali ima razlika, što projektu daju smisao i mogućnost razvoja obe strane. Zajednička im je reka Tisa sa ogromnim turističkim potencijalom, ali i medijska neprepoznatljivost turističkog potencijala. Veliki problem sa obe strane je radna snaga. Analize su samo potvrdile nedostatak ljudi direktno uključenih u turizam, bilo da je reč o ponuđačima smeštaja u okviru ruralnog turizma, turističkim vodičima, destinacijskim agencijama koje bi se isključivo bavile regijom Potisja. Rešenje ovih problema predviđeno je Akcionim planom.
            - Razlikujemo se po razvoju infrastrukture i super-infrastrukture u turizmu u čemu, naši susedi u odnosu na nas prednjače, i možemo mnogo da naučimo od njih u tom segmentu. Gosti su nam bezmalo isti. Kod njih je kretanje domicionog stanovništva ka Čongrad županiji nešto više, imaju veći broj turista iz Rumunije. Spremniji su i pre krenuli u razvoj raznih oblika turizma. Njima, kao i nama, nedostaje koncipiran turistički proizvod, koji bi gostima dao priliku za jednodnevni boravak zamene boravkom od nekoliko dana. Upravo ono što ćemo budućim rutama i želeti da postignemo, dali smo predloge koji bi mogli da budu u komunikaciji sa oba prostora - kaže naš sagovnik, smatrajući da jezičkih barijera ne bi trebalo da bude, ali i da su i u tom segmentu planirane obuke za ključne ljude u budućim aktivnostima.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com