Wed05292024

Poslednja izmena:10:45:55 PM

Back REPORTAŽE AKTUELNO Decenija projekta Energija je svuda oko nas

Decenija projekta Energija je svuda oko nas

  • PDF
  • Prethodna
  • 1 of 4
  • Sledeća

            Od školske 2009/2010. godine u osnovnim i srednjim školama AP Vojvodine, u organizaciji i realizaciji Centra za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice, uspešno se realizuje projekat „Energija je svuda oko nas“, sa ciljem prepoznavanja i podsticanja aktivnosti vezane za obnovljive izvore energije, prvenstveno kod mladih.

            Suorganizatori desetog po redu takmičenja su: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK, Novi Sad, Tehnološki fakultet Novi Sad i građevinska industrija „Simprolit“ iz Beograda.
            Predsednik Centra za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, prof. dr Slobodan Popov, izrazio je svoje zadovoljstvo činjenicom da je svake godine broj učesnika veći, što govori u prilog svesnosti problema i sve intenzivnijeg traženja načina njegovog prevazilaženja kod mlađe generacije.
            Dr Popov je naglasio da su prihvaćeni svi radovi, i oni koji su zbog štrajka u pošti kasnili, i da je njihov broj u sve četiri discipline, nadmašio očekivanja. Učenici su kao i prethodnih godina imali mogućnost da realizuju svoje ideje u modalitetima: modeli i makete, likovni radovi, literarni sastavi i multimedijalne prezentacije.
            - Komisija je radove ocenila kao provokativne, u najpozitivnijem smislu, jer su mladi jasno stavili do znanja da su sagledali realnu situaciju, i u neposrednom okruženju i na planeti uopšte, i zabrinutost jer su svedoci zbivanja kojih niko nije pošteđen - izjavio je na svečanosti povodom dodele nagrada autorima najbolje ocenjenih radova za 2019. godinu dr Slobodan Popov, održanoj 23. januara u holu novosadske Banovine.
            Dr Popov je konstatovao da se ovom i drugim akcijama dosta uradilo na buđenju svesti mladih, i od kulturološkog gledanja prešlo na konkretne akcije i predloge vezane za korišćenje obnovljivih izvora energije, zahvaljujući, nažalost, pretpostavkama koje su se tokom godina obistinile. O našem neodgovornom i neracionalnom odnosu prema energiji, da je rasipamo iako je nemamo dovoljno, a da smo reciklažu potpuno zapostavili. Da još uvek nemamo organizovane deponije i da komunalni otpad mešamo sa svim onim energentima koji bi mogli da se iskoriste. Radi spasa izvesne količine energije, ili je dobili iz tih izvora.
            - Ova akcija nosi naziv „Energija je svuda oko nas“ i odnosi se gotovo na sve što nas okružuje. Kao što je na primer lišće preko kojeg svakodnevno gazimo a od kojeg, ako sakupimo možemo da napravimo kompost. Našli bismo način kako da iskoristimo i stari papir, flaše i dr., samo kada bi organizovano nastupili - kaže dr Popov i ističe da su škole sve svesnije svoje uloge. On lično je protiv uvođenja posebnog predmeta u već pretrpane školske programe, ali smatra da svaki nastavnik kroz svoj nastavni predmet može da „provuče“ sadržaje iz ekologije, energetike, zaštite okoline, da to bude svakodnevna tema, a ne samo trend ili pojedinačna akcija u životu škole. Mišljenja je da bi učenici u školi trebali da nauče kako da pravilno postupaju. Kao primer dobre prakse navodi škole koje su organizovale odlaganje otpada po kategorijama, u kontejnere različitih boja za svaku vrstu, što smatra prvim korakom ka odgovornom ponašanju u gradovima, selima i domaćinstvima.
            Ovo je jedan od retkih projekata koji osim autora, odnosno imena učenika u potpisu, nagrađuje njihove nastavnike - mentore i škole. Dr Popov smatra da bez nastavnika - spiritus movens, nema okupljanja dece, njihovog usmeravanja po određenim zadacima, nema ni aktivnosti. A bez podške i sugestija na učeničkim radovima, nema ni rezultata. Zato po njegovim rečima treba vratiti život u škole, jer škola mora da živi ne samo kroz nastavne procese, već da širom otvori vrata za susretanje različitih vrsta aktivnosti, među kojima su teme vezane za ekologiju i energiju. Iz ovih trendova ne treba izostaviti ni fakultete, ni druge institucije, koje bi mogle da imaju aktivnu ulogu u procesu edukacije nastavnika, materijalnoj materijalnoj podršci i sl.
            Povodom predloga da se najbolji radovi u desetogodišnjoj praksi ovog projekta nađu u jednoj monografiji, pre svega literarni sastavi ilustrovani likovnim radovima, koji bi kroz kolaž ideja, svima koji se bave pedagoškim radom i u dodiru su sa energijom, sugerisali načine rešavanja postojećih i predupređivanja mogućih problema. Bar jedan primerak za svaku školu bio bi dovoljan podsetnik, informator i podsticaj daljeg širenja ne panike, već brige o izvesnijoj i prijatnijoj budućnosti, individualnoj i globalnoj, na ovoj našoj ranjenoj planeti.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com